ACTUEEL

HMC en LUMC verkennen intensievere samenwerking

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) willen intensiever en duurzamer gaan samenwerken. Ze starten een verkenning in 2018 waaruit moet blijken hoe deze samenwerking vorm kan krijgen.

Het doel van het HMC en LUMC willen de huidige samenwerkingsverbanden verstevigen en samenwerking op nieuwe terreinen onderzoeken, met als doel het verder verbeteren van toegankelijke en innovatieve zorg voor patiënten in de regio Den Haag-Leiden. De raden van bestuur van de twee ziekenhuizen hebben afgesproken werkgroepen bestaande uit medewerkers van beide organisaties vanaf januari ongeveer een half jaar lang de mogelijkheden tot meer samenwerking gaan verkennen.

Op de vraag of een fusie tot de te verkennen samenwerkingsvormen behoort, antwoordt woordvoerder Tom Bos van het HMC: "Het uiteindelijke resultaat ligt nog compleet open. We kunnen niet vooruit lopen op de verkenning maar we houden alle opties open."

Onderwijs en opleiding

HMC en LUMC werken in de patiëntenzorg al jaren intensief samen, zoals op het terrein van oncologie, neurochirurgie, neurovasculaire zorg, multitraumazorg, cardiologie en ouderengeneeskunde. Ook wordt er samengewerkt in onderwijs en opleiding van coassistenten en medisch specialisten, verder slaan ze de handen al langer ineen in onderzoek en innovatie in diverse vakgebieden.

Bestuurders Paul Doop (HMC) en Willy Spaan (LUMC) willen gezamenlijk de acute en complexe zorg in de regio Den Haag-Leiden behouden en verbeteren voor patiënten. "Met een intensievere en duurzamere samenwerking zijn wij in staat onze gezamenlijke toekomstvisie te realiseren om vanuit onderzoek en onderwijs te komen tot innovatieve zorg voor iedereen in de regio Den Haag-Leiden".

De gezondheidszorg is in transitie, aldus de ziekenhuizen, waarbij zorg zo dicht mogelijk bij mensen thuis wordt georganiseerd. HMC en het LUMC zijn ervan overtuigd dat de patiënt in de regio Den Haag-Leiden profiteert van hun onderlinge samenwerking. Innovatie voor de verbetering van gezondheid van mensen komt door het samenspel van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs beter en sneller bij een brede groep burgers terecht, aldus de ziekenhuizen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top