Finance

NZa beboet zorgverzekeraar om ondoorzichtige inkoop

NZa beboet zorgverzekeraar om ondoorzichtige inkoop

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een boete van tienduizend euro opgelegd aan een zorgverzekeraar die onvoldoende transparant is geweest bij zijn zorginkoop. De zorgverzekeraar, die in de publicatie van het besluit anoniem blijft, heeft een wijziging in het zorginkoopplan onvoldoende kenbaar gemaakt aan aanbieders van hulpmiddelen.

Zorgverzekeraars zijn verplicht om uiterlijk op 1 april de criteria voor de zorginkoop voor het komende jaar bekend te maken. Wijzigingen in de zorginkoop moeten zij ook op tijd en op dezelfde manier bekendmaken. Dat had deze zorgverzekeraar niet gedaan, zo maakt de NZa bekend.

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek van een aanbieder van hulpmiddelen heeft de NZa een toezichtonderzoek bij de zorgverzekeraar ingesteld. Daaruit bleek dat de zorgverzekeraar weliswaar op 1 april 2016 zijn zorg-inkoopplan voor 2017 heeft bekendgemaakt, maar dat delen hiervan werden gewijzigd.

De zorgverzekeraar heeft de betrokken zorgaanbieders hiervan veel te laat op de hoogte gesteld. Zo was een e-mail over de wijziging in het inkoopproces op 11 november 2016 verzonden, terwijl de contracten uiterlijk 17 oktober 2016 verzonden moesten worden. De mededeling werd bovendien maar aan beperkte groep zorgaanbieders gedaan en werd niet gemotiveerd, aldus de NZa.

Administratiesysteem

De zorgverzekeraar wijt de gang van zaken aan de invoering van het Contracterings-administratiesysteem (CAS) voor hulpmiddelen. Deze invoering heeft volgens de verzekeraar tot vertraging geleid bij de inkoop van hulpmiddelen. 

Daarnaast stelt de zorgverzekeraar de inkoop van hulpmiddelen 2017/2018 te hebben willen verbeteren door het vernieuwen van het inkoopbeleid en de contracten. Specifiek voor een categorie van hulpmiddelen is het inkoopbeleid niet aangepast, maar wel de contracten. Dit leidde ertoe dat de zorgverzekeraar een wat krappere planning dan normaal had. Er was daardoor ook minder ruimte om eventuele andere vertragende omstandigheden op te vangen.

Toegankelijkheid van zorg

De zorgverzekeraar heeft erop gewezen dat nagenoeg 100 procent van de aanbieders van categorie van hulpmiddelen een overeenkomst heeft gesloten met de zorgverzekeraar. De toegankelijkheid van deze zorg was door deze hoge contracteergraad gewaarborgd. 

Tot slot stelt de zorgverzekeraar diverse maatregelen te hebben genomen om te bewerkstelligen dat de zorginkoop 2018 (en later) verloopt volgens de in het inkoopbeleid opgenomen planning en dat hierover gecommuniceerd wordt richting zorgaanbieders.

De NZa heeft geconstateerd dat de zorgverzekeraar de interne procedures voor de zorginkoop inmiddels heeft verbeterd.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top