ACTUEEL

Huisartsen leggen bijwerkingen niet op dezelfde manier vast

Huisartsen gaan verschillend om met het registreren van bijwerkingen. Dat blijkt uit onderzoek van NIVEL. Volgens het onderzoeksinstituut zou het meer eenduidig registreren bijdragen aan de patiëntveiligheid.

Er zijn huisartsenpraktijken die bij twee keer zo veel contacten wegens bijwerkingen registreren als andere praktijken. Dit verschil blijft bestaan wanneer er rekening gehouden wordt met de samenstelling van de patiëntpopulatie van de praktijk.

In dit onderzoek keek NIVEL specifiek naar het huisartsenbezoek naar aanleiding van bijwerkingen van geneesmiddelen.. Huisartsen zien gemiddeld 7 per 1000 patiënten in verband met bijwerkingen. Dit zijn vaker vrouwen, ouderen en patiënten die meerdere medicijnen gebruiken. 

De onderzoekers keken alleen naar zogeheten 'gecodeerde informatie'. Dat is echter niet de enige manier waarop huisartsen gegevens kunnen vastleggen over bijwerkingen. Veel huisartsen zullen informatie vastleggen in de vorm van vrije tekst. Ook kunnen zij zogenoemde 'intoleranties' registreren. Gezien het  belang voor de patiëntveiligheid is het belangrijk te komen tot eenduidige registratie. Spiegelinformatie over het huidige registratiegedrag van bijwerkingen kan hierbij een eerste stap zijn. 

"Bijwerkingen van geneesmiddelen leiden tot slechtere therapietrouw en verminderen de kwaliteit van leven. In dat kader is het van belang dat ook het zorggebruik wegens bijwerkingen goed wordt geregistreerd", aldus NIVEL.0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top