ACTUEEL

Mooie plannen leiden nog niet tot kortere wachttijden ggz

Mooie plannen leiden nog niet tot kortere wachttijden ggz

Landelijke en regionale afspraken en een actieplan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg terugdringen, maar dat wil nog niet lukken. Veldpartijen komen veel van de afspraken niet na. Dat constateert de NZa in een tussentijdse rapportage.

De wachttijden in de ggz zijn al jaren te lang, vooral voor cliënten met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperkingen in combinatie met psychische problemen. In 2017 zijn er daarom landelijke afspraken gemaakt voor de aanpak van wachttijden en heeft de NZa het Actieplan wachttijden in de zorg opgesteld. In de landelijke afspraken ggz staat dat de wachttijden uiterlijk 1 juli 2018 binnen de zogeheten Treeknormen moeten zijn.

Afspraken niet nagekomen

Uit een inventarisatie van de periode van juli 2017 tot en met november 2017 is gebleken dat deze afspraken nog geen zoden aan de dijk zetten. Volgens de NZa komt dit mede door de complexiteit van de problematiek van wachttijden. "In de landelijke afspraken werd duidelijk wát er moest gebeuren, maar nog niet hóe dit moest gebeuren. Bovendien kost het tijd voordat plannen en acties daadwerkelijk leiden tot resultaat. Ook sluiten de uitgevoerde activiteiten niet altijd aan bij de gemaakte afspraken", schrijft de Zorgautoriteit in de tussenrapportage.

De zorgautoriteit vindt het zorgwekkender dat discussies tussen de partijen in het zorgveld ertoe leiden dat afspraken niet worden nagekomen. Zo ziet de NZa dat de afspraken over de beveiligde ggz en de acute ggz niet worden nageleefd. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars maken geen afspraken over het verhogen van de inkoop van beveiligde ggz. Bij de acute zorg lijken de partijen te wachten op het nieuwe bekostigingsmodel waar de NZa nog mee moet komen. "Dat is begrijpelijk", stelt de zorgwaakhond. "Toch is er ook binnen de huidige situatie ruimte om invulling te geven aan de afspraak om goede, concrete voorstellen die zorgaanbieders doen bij zorgverzekeraars te bekostigen."

Voor de ambulante zorg worden moment inzichten verzameld en ligt er een inspiratiedocument, maar ook hier ziet de NZa nog geen concrete plannen voor de opbouw van de ambulante zorg naar aanleiding van de landelijke afspraken ggz.

Op regionaal niveau gaat het ook nog niet snel genoeg. Acht regio's hebben speciale taskforces voor de aanpak van wachttijden opgezet. De NZa noemt deze "veelbelovend". De zorgautoriteit pleit dan ook voor een intensivering, versnelling en uitbreiding van het regionaal implementeren van oplossingen. "Nog maar een deel van de regio’s in Nederland werkt met de huidige aanpak, met als gevolg dat wat landelijk wordt afgesproken nog niet altijd in alle regio’s leidt tot oplossingen die bijdragen aan het terugdringen van de wachttijden."

Tot slot zijn ook op het gebied van e-health plannen gemaakt, maar laat de uitrol daarvan nog op zich wachten.

Onacceptabel

Volgens de NZa vinden alle partijen die de landelijke afspraken ggz hebben ondertekend het onacceptabel dat de wachttijden langer zijn dan de Treeknormen. "Het is positief dat de urgentie wordt gevoeld, maar alle zeilen moeten worden bijgezet om de doelstelling van de landelijke afspraken ggz te halen", aldus de zorgautoriteit.

Uiterlijk 1 juli 2018 moeten alle ggz-wachttijden binnen de Treeknormen vallen. De NZa roept daarom alle partijen die hebben getekend, op om de wachttijden hoog op de agenda te houden en de verantwoordelijkheid te nemen voor het nakomen van de gemaakte afspraken. "Ook vragen we in het bijzonder zorgverzekeraars en ggz-aanbieders inspanningen te (blijven) verrichten om de wachttijden terug te dringen. We blijven dit intensief monitoren."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top