HRM

Ruim eenderde van SEH-personeel wil baan buiten ziekenhuis

Vier op de tien medewerkers op de Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuizen is naar eigen zeggen ‘emotioneel uitgeput’, een op de drie medewerkers heeft burn-outklachten. Als gevolg hiervan zoekt ruim eenderde van de medewerkers liever een baan buiten het ziekenhuis.

Dit blijkt uit het onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting onder 887 SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen van negentien Nederlandse ziekenhuizen, uitgevoerd door de Universiteit Leiden in opdracht van Stichting IZZ en het Amphia Ziekenhuis. Volgens de onderzoekers is er sprake van een onbalans tussen de hoeveelheid werk en de psychische belasting, en is er weinig tijd om van dit laatste te herstellen. Dit hangt samen met gezondheidsklachten waar veel SEH-medewerkers mee te maken hebben, zoals burn-out (31 procent), slaapklachten (14 procent) en zelfs PTSS-klachten (14 procent).

Ruim 60 procent van de SEH-medewerkers geeft aan zich zeer bevlogen te voelen. Deze hoge bevlogenheid heeft echter ook een keerzijde: het risico op burn-out is hierdoor vele malen hoger. Verder benoemen de medewerkers goede interne communicatie, veel onderlinge sociale steun en volop ruimte voor opleiding en ontwikkeling als positief.

De verloopintentie onder SEH-medewerkers is hoog. Ruim eenderde van de artsen en verpleegkundigen werkzaam op de SEH zoekt liever een baan buiten het ziekenhuis. Dit vergroot de huidige problematiek rondom de personele bezetting in de toekomst alleen maar verder, voorspelt IZZ.

Kansen voor oplossingen

De psychosociale arbeidsbelasting is op alle SEH-afdelingen die deelnemen aan het onderzoek hoog. De aanwezigheid van een traumacentrum of huisartsenpost maakt nauwelijks verschil. IZZ bekijkt het van de positieve kant: de psychosociale arbeidsbelasting is weliswaar overal hoog maar verschilt wel tussen de ziekenhuizen. "Juist de verschillen bieden kansen voor oplossingen en de mogelijkheid om van elkaar te leren."

Uit de resultaten komt naar voren welke werkfactoren het meest bepalend zijn. De SEH’s zijn gestart om individueel en gezamenlijk mogelijke oplossingen door te voeren die binnen hun invloedssfeer liggen. Maar om bijvoorbeeld het personeelstekort aan te pakken is meer nodig. Philip Vriend, teamleider SEH van het Westfriesgasthuis: "We doen een dringende oproep aan de politiek om meer middelen vrij te maken om de personeelskrapte aan te pakken."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top