Finance

Partijen roepen op tot vereenvoudiging financiering ggz

De opbouw van de integrale, intensieve ambulante zorg voor mensen met psychische problemen stagneert onder meer als gevolg van de financiële schotten tussen en binnen de verschillende financieringskaders. Om die reden roepen onder meer GGZ Nederland, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op tot actie om te komen tot een eenvoudiger, flexibeler en meer geïntegreerde financiering van ggz.

Dit staat in een brief van de begeleidingscommissie Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurende GGZ (LMA) van het Trimbos-instituut aan de staatssecretaris.

In de brief uit de begeleidingscommissie haar zorgen over de stagnatie in de opbouw van integrale, intensieve ambulante zorg voor mensen met psychische problemen. "Er is sprake van een structurele impasse en wij denken dat forse interventies nodig zijn om deze te doorbreken." Dit ligt aan de financiële schotten tussen en binnen de verschillende financieringskaders, en aan het gegeven dat het regionale speelveld, met per regio enkele tientallen afzonderlijke financiers, te complex is en te gefragmenteerd is om tot een effectieve gezamenlijke regionale aansturing te komen.

"In deze situatie wegen systeemgrenzen en deelbelangen zwaar, wat ten koste gaat van samenwerking en innovatie", aldus de begeleidingscommissie, die de staatssecretaris vraagt om op korte termijn met onder meer GGZ Nederland, ZN en VNG in gesprek te gaan om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Zij gaan graag gezamenlijk op zoek naar interventies om de ontstane impasse te doorbreken en de gedeelde visie in praktijk te brengen.

De commissie stelt alvast enkele maatregelen voor. Zo moet er ruimte komen voor integrale financiering door bundeling van geldstromen en persoonsvolgende bekostiging en moet het speelveld van inkoop, toezicht en verantwoording van zorg en ondersteuning worden vereenvoudigd. Verder moeten er concrete resultaatdoelstellingen per regio worden geformuleerd.

Teleurstellend

In een brief aan de Tweede Kamer over de Landelijke Monitor Ambulantisering schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis dat dit het derde jaar op rij is dat de monitor verschijnt en dat een terugkerende conclusie is dat de beoogde intensivering en uitbreiding van de ambulante zorg ten behoeve van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening uitblijft. "Dit vind ik teleurstellend."

Blokhuis schrijft graag in gesprek te gaan met de begeleidingscommissie over de stagnerende opbouw van integrale, intensieve ambulante zorg. "Enkele inhoudelijke suggesties, zoals het opstellen van doelen per regio, juich ik van harte toe." Wat Blokhuis betreft, hebben zorgverzekeraars en ggz-aanbieders, en deels ook gemeenten, de sleutel in handen om de ambulante zorg "stevig" op te bouwen en moeten zij hierover afspraken met elkaar maken.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top