ACTUEEL

Hemelbestormers: Winq, handvatten om samen te beslissen

De zorg wordt wel eens vergeleken met een mammoettanker die maar moeizaam de koers kan verleggen. Toch zijn er steeds meer kleine, lenige initiatieven die zich niet laten hinderen door klemmende regels en moeizame financiering. Skipr geeft deze Hemelbestormers de gelegenheid om zich kort te presenteren.

Renske de Bruine is CEO van Winq. Enabling Shared Decisions:

"Winq biedt gepersonaliseerde keuzehulpen op basis van patiënt kenmerken en prognostisch modellen. Deze worden aangeboden vanuit het EPD."

Op welk probleem in de zorg is dit initiatief een antwoord?

"Patiëntenfederatie Nederland deed onderzoek naar samen beslissen met de zorgverlener. Belangrijkste resultaat: de behoefte aan samen beslissen is onverminderd groot; 94 procent van de patiënten wil actief betrokken worden bij het nemen van belangrijke beslissingen gerelateerd aan zijn of haar behandeling.

In de praktijk blijkt in de helft van de gevallen geen sprake te zijn van samen beslissen. Een van de innovaties die samen beslissen stimuleren zijn digitale keuzehulpen. Een digitale keuzehulp informeert patiënten via een applicatie over de behandelmogelijkheden voor zijn of haar aandoening.

Echter huidige digitale keuzehulpen zijn momenteel statisch, en geven informatie op basis van de populatie (population-based). De keuzehulpen van Winq zijn daarentegen dynamisch, dat wil zeggen doormiddels gebruik te maken van reeds bestaande prognostische modellen en patiënt kenmerken, men veel beter in staat is om op basis van de groep/persoon (group-based/ n=1) informatie te verschaffen.

Bewezen is dat samen beslissen vele voordelen kent zoals een daling in de zorgkosten, hogere patiënt tevredenheid en stijging in therapietrouwheid."

Wat is tot op heden de meest markante ervaring rond dit initiatief, positief dan wel negatief?

Winq heeft in samenwerking met AMC/VUmc een koppeling ontwikkeld waarmee digitale keuzehulpen toegewezen worden vanuit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van Epic. De koppeling kent enkele voordelen;

-    Zorgverleners wijzen de keuzehulpen -vanuit het EPD- toe aan de patiënt;

-    Keuzehulpen worden vanuit het patiëntportaal aangeboden aan de patiënt;

-    Patiënt kenmerken uit het EPD worden gebruikt om keuzehulpen gepersonaliseerd aan te bieden aan de patiënt;

-    Klinisch relevante informatie -ingevuld in de keuzehulp door patiënt- wordt automatisch terug geschreven naar het EPD.

Wat is de ambitie voor 2018? Waar staat het initiatief eind 2018? 

Ambitie voor het jaar 2018 is om eenzelfde koppeling te realiseren met een ziekenhuis die het EPD-systeem van Chipsoft gebruikt. Zodoende om de oplossing aan meerdere ziekenhuizen aan te kunnen bieden, en meer patiënten te kunnen voorzien met alle behandelmogelijkheden voor zijn of haar situatie. Daarnaast wordt verder nagedacht over de strategie voor Amerika, doormiddels een Proof of Concept uit te voeren met een Epic ziekenhuis in Amerika.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top