ACTUEEL

'Er moet meer ruimte komen voor embryo-onderzoek'

Er moet meer ruimte komen voor wetenschappelijk onderzoek met menselijke embryo’s. Overheden zouden met wetgeving moeten komen die het kweken van embryo’s reguleert. Dat adviseren de ethische commissies van twee grote Europese artsenverenigingen. De kweek van embryo’s voor onderzoek is nu in de meeste landen verboden.

De aanbevelingen van de artsen, die zich bezighouden met menselijke voortplanting en genetica, zijn onder meer op het platform Human Reproduction Open gepubliceerd. Guido de Wert, hoogleraar Biomedische Ethiek aan de Universiteit van Maastricht is een van de auteurs. Met de commissies deed hij twee jaar onderzoek alvorens met de adviezen te komen.

Van de Wert stelt tegenover de NOS dat het vooral gaat om adequaat laboratoriumonderzoek naar de veiligheid van nieuwe, experimentele voortplantingstechnieken. "Als blijkt dat die technieken waarschijnlijk veilig en effectief zijn, zou op termijn ook klinische, praktische toepassing kunnen volgen bij het repareren van de aanleg voor ernstige erfelijke ziekten", zegt de hoogleraar.

In veel landen is wetgeving ontwikkeld die genetische modificatie in het kader van de menselijke voortplanting verbiedt vanwege ethische bezwaren. "Wij concluderen op basis van ons onderzoek dat die bezwaren niet steekhoudend zijn", aldus De Wert.

In Nederland mogen alleen restembryo's die ontstaan in het kader van een IVF-traject gebruikt worden voor onderzoek. Het is verboden om embryo’s te kweken voor onderzoek. Om het verbod op te heffen, zou de Embryowet moeten worden verruimd. Maar die optie ligt politiek gevoelig. In het regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie is vastgelegd dat er op het vlak medisch-ethische kwesties geen grote stappen zullen worden gezet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top