Vastgoed

'Aanpak verwarde huurders vraagt om betere informatie-uitwisseling'

'Aanpak verwarde huurders vraagt om betere informatie-uitwisseling'

De informatie-uitwisseling bij de gezamenlijke aanpak van en hulp aan mensen met verward gedrag kan beter. Probleem is niet zozeer de privacywetgeving, maar het gebrek aan duidelijke richtlijnen en heldere afspraken over welke informatie betrokken partijen met elkaar mogen delen.

Dit blijkt uit onderzoek  van adviesbureau Moadvies, uitgevoerd in opdracht van Aedes, de koepel van woningcorporaties. 

Aanleiding voor het onderzoek was de in september 2017 door Aedes gepubliceerde Corporatiemonitor personen met verward gedrag, waaruit bleek dat steeds meer corporaties te maken krijgen met overlast door verwarde huurders. Het aantal corporaties dat daarmee te maken krijgt, steeg in de afgelopen twee jaar met 20 procent. 

Het gaat onder meer om mensen met psychische problemen, dementie of een verslaving die zorgen voor vervuiling of verwaarlozing in en rondom de woning. Ook geluidsoverlast en nachtelijke overlast door bijvoorbeeld psychoses of angstaanvallen komen veel voor. Ook ervaren de meeste corporaties meer agressie en geweld tegen medewerkers.

Terughoudend

Woningcorporaties ervaren momenteel terughoudendheid bij zorgorganisaties en gemeenten als het gaat om het delen van informatie, constateren de onderzoekers. "Dat belemmert een efficiënte aanpak." De partijen zeggen behoefte te hebben aan heldere richtlijnen voor zowel zorgorganisaties, corporaties als huurders over in welke situaties welke informatie gedeeld mag worden, zeker als het gaat om mensen die zorg mijden en overlast veroorzaken. Marnix Norder, voorzitter van Aedes: "We hoeven niet het medisch dossier in te zien, maar willen het bijvoorbeeld wel weten als iemand uit de crisisopvang terugkeert naar huis."

Norder benadrukt het belang van snel handelen bij verward gedrag. "Snel ingrijpen is in het belang van de bewoner met verward gedrag én de buren. Nu duurt het vaak heel lang voordat partijen kunnen ingrijpen bij ernstige problemen en overlast, vaak tot frustratie van omwonenden. Ik heb liever eerder een hulpverlener aan de deur dan later een politieagent."

Verplichting

Een woningcorporatie is niet verantwoordelijk voor de hulpverlening bij verward gedrag. Wel hebben corporaties de wettelijke verplichting om het woongenot van hun huurders te garanderen. Omwonenden moeten volgens Aedes nu vaak veel geduld hebben als er ernstige, langdurige overlast ontstaat. Het komt regelmatig voor dat als een zaak uiteindelijk naar de rechter gaat, ook deze nog een tweede kans geeft. Terwijl het soms beter zou zijn voor de huurder en de omwonenden om een andere oplossing te zoeken dan zelfstandig te blijven wonen, aldus de koepel.

Aedes gaat met andere brancheorganisaties praten om te kijken hoe ze informatie-uitwisseling kunnen verbeteren. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top