ACTUEEL

Zorgprofessionals schrappen onnodige regels

Zorgprofessionals schrappen onnodige regels

Zorgprofessionals uit zeven verschillende beroepsgroepen gaan vanaf volgende week de bureaucratie te lijf. Met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan zij, samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders, vaststellen welke regels binnen hun vakgebied kunnen worden geschrapt en wat er nodig is om dit te realiseren.

Minister Hugo de Jonge van VWS geeft op 30 januari het officiële startsein voor het vervolgtraject van (Ont)regel de Zorg. Vervolgens gaan zorgprofessionals in drie bijeenkomsten verspreid over twee maanden aan de slag met het schrappen van regels. Alle zogeheten schrap- en verbetersessies vinden plaats bij de ledenorganisatie en dienstverlener VvAA in Utrecht.

De schrap- en verbetersessies komen voort uit het initiatief (Ont)regel de zorg, van huisartsenactiegroep Het Roer Moet Om (HRMO) en VvAA. Uit onderzoek van de VvAA is naar voren gekomen dat zorgverleners gemiddeld 40 procent van hun tijd kwijt zijn aan administratie. Wijkverpleegkundigen besteden zelfs bijna de helft van hun tijd aan het invullen van formulieren. Artsen vinden ruim de helft van de administratieve handelingen onzinnig. Bovendien gaat de tijd die ze eraan besteden ten koste van de patiëntenzorg.

Concrete voorstellen

Om de lasten te lijf te gaan, vond in november 2017 de eerste schrapconferentie van (Ont)regel de zorg plaats. Minister Bruno Bruins van Medische Zorg riep zorgverleners toen op om met concrete voorstellen te komen tegen de administratieve lastendruk in de zorg. "Geef aan waar u tegen aan loopt en waar ik zaken vlot kan trekken", zei de minister. Hij vroeg zorgprofessionals om voor 1 maart voorstellen in te dienen.

Het gaat in de loop van maart gebeuren, blijkt uit een persverklaring van de VvAA. Gesteund door het ministerie van VWS steken medisch specialisten, huisartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, apothekers, psychiaters en wijkverpleegkundigen de koppen bij elkaar in ruim twintig schrap – en verbetersessies om concrete schrapsuggesties te formuleren, met de bijbehorende verbeterplannen. Het gaat volgens de VvAA om "realiseerbare plannen die direct verschil maken voor de patiënt en de zorgverlener".

Tijdens de schrapconferentie in november zijn vijf schrapvoornemens geformuleerd. Alle ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren staan ter discussie en worden getoetst op doelmatigheid; de terugkerende machtigingen voor hulpmiddelen voor chronische aandoeningen moeten worden afgeschaft; de richtlijnen, veldnormen en kwaliteitsindicatoren moeten worden vereenvoudigd; artsen gaan voortaan niet meer jaarlijks maar meerjaarlijks verantwoording afleggen; en ze ontregelen hun richtlijnen, veldnormen en protocollen en voorkomen dat ze automatisch verworden tot controlesystemen.

Wezenlijk probleem

"Het probleem van de administratielast kunnen we alleen gezamenlijk oplossen", zegt Gerlach Cerfontaine, voorzitter van het bestuur van VvAA. "Het is een wezenlijk probleem, dat breed in de samenleving leeft, wordt ondersteund en nu ook als zodanig wordt opgepakt door zorgverleners en hun beroepsorganisaties, het zorgveld en de politiek. Er is sprake van een bijzonder momentum nu alle betrokken partijen zich inzetten om de bureaucratie in de zorg terug te dringen."

Minder regels en minder bureaucratie in de zorg is het doel van zorgverleners en van kabinet-Rutte III. Lang was het de vraag hoe, na jaren van noodkreten uit het veld, een einde te maken aan de volgens de VvAA onzinnige bureaucratie in de zorg. Sinds nog niet zo lang geleden wordt naar oplossingen gezocht, naar aanleiding van de inzet van het actiecomité ‘Het Roer Moet Om’, dat in maart 2015 de noodklok luidde over de administratie- en regeldruk in de huisartsenzorg. "De schrapactie binnen deze beroepsgroep leverde resultaat op, maar versnelling en verbreding waren nodig en zijn inmiddels in gang gezet", zo stelt huisarts Peter de Groof, een van de initiatiefnemers van Het Roer Moet Om.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Veronica van Nederveen

27 januari 2018

Minder onnodige regels, prima!
De zorg is er voor de patient, dus het belang van de patiënt moet voorop staan. En goed bestuur is essentieel voor duurzame toepassing.
Veronica van Nederveen
www.patientenstem.nu

Top