ACTUEEL

Trimbos leidt Europees onderzoek naar ambulantisering ggz

Het Trimbos-instituut coördineert sinds 1 januari 2018 een Europees onderzoek naar de implementatie van ambulantisering in de ggz. Het project met de naam RECOVER-E duurt 3,5 jaar.

Dit project zet wijkteams op voor mensen met ernstige psychiatrische problemen in Kroatië, Montenegro, Moldavië, Bulgarije en Roemenië. De resultaten van het project worden vertaald naar beleidsadviezen voor de Europese Commissie en zijn bruikbaar voor organisaties van aanbieders, professionals en cliënten in alle Europese landen.

Het Trimbos-instituut bouwt samen met GGZ Noord-Holland Noord voort op de ervaring die de laatste jaren is opgedaan in een vergelijkbaar project in Moldavië. De organisaties hebben daar in nauwe samenwerking met het ministerie, zorgverzekeraar en professionele verenigingen alle huisartsen geschoold, mental health-teams opgezet, Nederlandse multidisciplinaire richtlijnen vertaald naar de lokale situatie en aanpassingen in wet- en regelgeving voorbereid.

De Europese Commissie stelt zo’n 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het project. Aan het consortium nemen 15 partners deel uit 11 landen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top