Tech

Bolman hoogleraar e-health aan Open Universiteit

Het college van bestuur van de Open Universiteit heeft Catherine Bolman benoemd tot hoogleraar e/m-health toepassingen, optimalisering en gebruik bij kwetsbare doelgroepen. De leerstoel is ondergebracht bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen.

De 'm' in m-health staat voor 'mobile'. De vakgroep Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit doet al veel onderzoek naar de inzet van dit soort toepassingen voor het bevorderen van een gezonde leefstijl bij zowel gezonde als zieke mensen en om chronisch zieken te ondersteunen. Daarbij was er aandacht voor e-health-toepassingen (internet), maar minder voor m-health.

Bolman heeft de opdracht het onderzoek op het vlak van e-health en m-health verder uit te bouwen en op de kaart te zetten. De focus van het onderzoek ligt op effectieve strategieën om onder kwetsbare groepen het bereik en gebruik van dit soort interventies te verhogen. Daarnaast richt de leerstoel zich op het verbeteren van de interventies aansluitend bij de nieuwe digitale ontwikkelingen en gericht op kwetsbare doelgroepen. Tot slot zal er aandacht zijn voor valorisatie waaronder de inbedding van e/m-health in preventie- en zorgstructuren.

Bolman

Catherine Bolman studeerde Verpleegkunde bij Avans Hogeschool om vervolgens Health education and health promotion te studeren aan de Universiteit Maastricht. In Maastricht promoveerde ze in 2001 op een onderzoek naar stoppen met roken. Sinds 2007 is Bolman verbonden aan de Open Universiteit, eerst als universitair docent en sinds 2007 als universitair hoofddocent.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top