Tech

Reuma-keten geeft patiënt digitale regie

Reuma-keten geeft patiënt digitale regie

Met de invoering van een complete Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) zet Reumazorg Zuidwest Nederland (RZWN) als één van de eerste reguliere zorgaanbieders een flinke stap naar grotere regie voor de patiënt en shared decision making. De digitale gezondheidsomgeving moet bovendien maatwerk en samenwerking binnen de gehele reumaketen vergemakkelijken.

“Als je kijkt naar de toekomst, dan zal de patiënt steeds meer de regie voeren over het zorgproces, dus ook over zijn eigen data en digitaal dossier”, reageert Josien Veris, lid raad van bestuur van RZWN. “De patiënt participeert steeds meer. Met de invoering van een PGO sorteren we voor op die ontwikkeling.  Eigenlijk is het een perfect instrument voor shared decision making.”

Integrale aanpak

Anders dan een patiëntenportaal, dat alleen door de betrokken zorgaanbieder geleverde informatie bevat, biedt een PGO een compleet dossier, waarin alle zorgverleners, uiteenlopend van ziekenhuizen, behandelcentra, huisarts, paramedici tot apotheken, informatie kunnen delen met de patiënt en elkaar.
Dit past volgens Veris uitstekend bij de integrale aanpak van RZWN, dat vanuit tien specialistische reumacentra zorg en ondersteuning aan 12.000 patiënten biedt. “Wij gaan er vanuit dat de ziekte een klein onderdeel van het leven moet zijn en niet het leven moet bepalen. Dat betekent dat je medicamenteus het goede geeft, maar ook dat je patiënten leert de ziekte een plek te geven in het leven. Helaas houdt heel veel zorg op bij de muren van de instelling. Wij zijn van mening dat je moet zorgen dat de zorg een continu geheel is.”

“Waar nodig willen we extra ondersteuning bieden bij het omgaan met de ziekte. Daarbij is het van belang om te zorgen voor de patiënt als geheel. We willen de patiënt ook zien in zijn hoedanigheid van werknemer, moeder, mantelzorger of sporter. Met het oog hierop hebben we bijvoorbeeld al projecten lopen die aansluiten bij de Wmo. Het mooie van deze PGO is dat het naast medische ook sociale modules bevat.”

Behalve als verzamelplaats voor patiëntinformatie en digitaal draaipunt in de zorg ziet RZWN de nieuwe PGO ook als een kwaliteitsinstrument waarmee uitkomsten, zoals de patiënt die ervaart kunnen worden gemeten en vastgelegd. Daarnaast biedt het ondersteuning voor reguliere spreekuren. “Patiënt en zorgverlener kunnen zich via de PGO beter voorbereiden op het spreekuur.”

Launching customer

Na oriëntatie op de producten die er beschikbaar zijn, heeft RZWN gekozen voor Patient Knows Best (PKB). Het van oorsprong Britse PKB profileert zich als 's werelds eerste patiënt-gestuurde elektronische medische dossier. In lekentermen wordt PKB ook wel beschreven als een medische variant van Facebook. IT-dienstverlener Carepoint introduceerde PKB medio vorig jaar in Nederland. Directeur Jan van der Beek is verheugd RZWN als “launching customer” te mogen begroeten. RZWN gaat PKB ook inzetten voor wetenschappelijk onderzoek dat in samenwerking met academische centra wordt uitgevoerd. “Als je zo’n stap zet, waarom niet meteen goed doen?”, motiveert Veris de keuze voor PKB. “Misschien zijn we in Nederland de eersten, maar met wereldwijd ruim vijf miljoen gebruikers heeft Patient Knows Best zichzelf al bewezen.”

 RZWN-bestuurder Veris tijdens een recent executive seminar over value based healthcare

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

1 februari 2018

Josien en haar RZWN is een verrassend knap voorbeeld van Value Based Health Care en Lean.
Zij ontwikkelde dat van nature zonder Lean of VBH te kennen.
Het is ‘gewoon’ haard aard!
Kom op een RZWN locatie en de patiënt-tevredenheid (8,8!), gemoedelijke sfeer, bejegening, efficiency, daadkracht, one-stop-shop-concept…. enz. enz. straalt je tegemoet.
Een pracht spiegel voor vele, ook geheel andere zorgverleners!
Een hoofdboodschap: begin zelf opnieuw en krijgt de rest mee!

Top