ACTUEEL

Pilot CZ versnelt genezing complexe wonden

Zorgverzekeraar CZ en een aantal thuiszorgorganisaties in het zuiden van Nederland hebben een pilot afgerond om de genezing van complexe open beenwonden met gemiddeld twintig weken te verkorten. Normaal duurt dat een aantal maanden tot een jaar. De crux zit ‘m in de inzet van een wondregisseur.

Mensen die met een complexe beenwond, of ulcus cruris, bij de huisarts of de thuiszorg komen, worden doorverwezen naar een wondregisseur. Deze is in dienst van de thuiszorgorganisatie of werkt in een expertisecentrum wondzorg. Het is een hbo-verpleegkundige met specialisatie wondzorg of een verpleegkundig specialist met specialisatie wondzorg. De wondregisseur bepaalt samen met de huisarts het behandelplan voor de patiënt. 

Scholing

De pilot is in januari 2016 gestart. Een groot aantal wijkverpleegkundigen is specialistisch opgeleid tot wondverpleegkundige of bijgeschoold op het gebied van wondbehandeling. Ook huisartsen en wijkverpleegkundigen kregen scholing om een ulcus cruris snel te signaleren.

Naast een sterk versnelde sluitingstijd, heeft de pilot een opvallende verbetering van het welzijn van patiënten en mantelzorgers opgeleverd, zo stelt CZ in een persbericht. Bovendien wordt er per patiënt ongeveer 700 euro minder uitgegeven aan materiaal en wondverzorging. CZ verwacht dat ook het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen zal verminderen. De zorgverzekeraar heeft de ervaringen van de pilot verwerkt in de zorginkoop voor 2018.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Jolanda

24 februari 2018

Pilot CZ sluit naadloos aan bij kwaliteitsstandaard complexe wondzorg die deze zomer gepresenteerd wordt aan Ministerie van VWS
Wij nemen aan dat wij dan ook de steun van CZ kunnen verwachten bij de implementatie van de kwaliteitsstandaard

Top