ACTUEEL

DSW en gemeenten starten dementievriendelijke regio

Zorgverzekeraar DSW en gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland hebben een samenwerkingsverband gesloten om samen een dementievriendelijke regio te vormen. Op 1 februari hebben zij als eerste in Nederland van de organisatie Samen Dementievriendelijk het vignet ‘Dementievriendelijke regio’ ontvangen.

Dat meldt een van de gemeenten, Midden-Delfland, in een persbericht. ZEL (Zorgorganisatie Eerste Lijn), die eerstelijnszorgverleners zoals  huisartsen, apothekers, psychologen en fysiotherapeuten ondersteunt, heeft ook bijgedragen aan het behaalde resultaat, net als het geriatrienetwerk, waarin de zorgorganisaties, ggz, welzijnsorganisaties, ZEL en de gemeenten samenwerken.

Voorzieningen

DSW en de gemeenten bieden mensen met dementie en hun mantelzorgers veel ondersteunende voorzieningen en activiteiten aan, zoals Alzheimercafés, ontmoetingscentra, maar ook individuele begeleiding en dagbesteding vanuit de zorginstellingen, mantelzorgondersteuning vanuit de welzijnsorganisaties en respijtzorg bij Strandgoed Ter Heijde, waar inwoners met dementie met of zonder hun mantelzorger tijdelijk een paar dagen kunnen verblijven..

Trainingen

De regio heeft aangekondigd te werken aan een plan voor groepswoningen voor mensen met dementie en DSW wordt betrokken bij het informeren van inwoners en de toeleiding naar zorg. Daarnaast krijgen medewerkers trainingen hoe om te gaan met mensen met dementie.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top