Finance

Zorgaanbieders zijn positief gestemd over omzet en investeringen

Zorgaanbieders zijn positief gestemd over omzet en investeringen

Zes op de tien zorgaanbieders verwachten dat de omzet gaat stijgen, met name door de toenemende zorgzwaarte. Circa 60 procent van de zorginstellingen verwacht dit jaar meer te investeren in vastgoed en automatisering ten opzichte van vorig jaar. Dit blijkt uit de meest recente Financiële Zorgthermometer van Fizi en Finance Ideas.

De afgelopen jaren hebben alle deelsectoren druk op de omzet ervaren en hebben als gevolg daarvan zorginstellingen beperkt geïnvesteerd. Zorginstellingen moeten investeren om te kunnen voldoen aan grotere aantallen patiënten en de toenemende vraag naar zwaardere zorg. Een meerderheid (60 procent) verwacht dat de investeringen de komende twaalf maanden stijgen, slechts 12 procent verwacht een daling. Sinds de aanvang van de Zorgthermometer in 2011 zijn zorgaanbieders niet zo positief geweest ten aanzien van de investeringen als in dit kwartaal.

Vooral voor vastgoed en automatisering wordt een flinke stijging verwacht. Een kwart van de zorgaanbieders zegt op basis van de begroting voor 2018 aanzienlijk meer te investeren in vastgoed dan in het afgelopen jaar. Nog eens 36 procent zegt meer te investeren. Voor automatisering zegt ruim 60 procent meer of aanzienlijk meer te investeren. Voor inventaris komt dit cijfer neer op 35 procent.

Groei in omzet

Naast een toename van de investeringen verwachten zorgaanbieders een groei in omzet, ondanks de aangekondigde bezuinigingen. Vooral organisaties die het grootste deel van hun omzet bij de zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis behalen zijn positief gestemd. Van de aanbieders met een contract met VGZ verwacht 70 procent een hogere omzet, bij de aanbieders die een contract hebben met Zilveren Kruis verwacht 64 procent omzetgroei.

De stijging van de omzet komt vooral voort uit een sterke toename van de zorgzwaarte. Tweederde van de respondenten denkt dat de zorgzwaarte van de verleende zorg binnen hun organisatie gaat stijgen. Daarnaast stijgen de aantallen verleende zorg binnen vrijwel alle sectoren. Over de gehele breedte heeft ruim eenderde van de zorgaanbieders meer patiënten/cliënten in de begroting voor 2018 opgenomen. Alleen bij de ggz verwacht een groter deel van de respondenten een daling van de aantallen.

Pim Diepstraten van Finance Ideas: "Het is positief om te zien dat de zorgsector het vertrouwen heeft om voor de lange termijn te investeren. Gezien de afgelopen jaren, waarbij investeringen zijn achtergebleven, ook noodzakelijk. Wij zien in de praktijk dat banken de laatste tijd ook meer bereid zijn om financiering te verstrekken, waarbij de voorwaarden sterk kunnen verschillen."

Personeel

Binnen de sector Verpleging- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VVT) is, naast de verwachtingen voor 2018, dit kwartaal ook gevraagd naar het kwaliteitskader in relatie tot het verkrijgen van personeel. 93 Procent van de zorginstellingen geeft aan volledig of voor het grootste deel te voldoen aan het kwaliteitskader voor personeelsformatie. Alle ondervraagde respondenten denken dat de huidige krappe arbeidsmarkt van invloed zal zijn op de loonkosten van het nieuwe personeel. Ruim 60 procent denkt dat de invloed beperkt zal zijn, de rest schat de invloed in op substantieel.

Fizi-voorzitter Ellen Kalkhoven noemt het feit dat nagenoeg alle zorginstellingen in de VVT-sector aangeven volledig te voldoen aan het kwaliteitskader, een bevestiging van de focus op kwaliteit in deze sector. "De krapte op de arbeidsmarkt stemt mij aanzienlijk minder positief. De politiek dient hier nog meer aandacht aan te besteden."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top