HRM

'Opleiding tot tropenarts mag niet verloren gaan'

Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) is voor het behoud van de opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT). Steeds meer partijen maken dit bekend, in reactie op het recente nieuws dat minister Bruno Bruins voor Medische Zorg geen actie gaat ondernemen om het aantal opleidingsplaatsen tot tropenarts op peil te houden.

Het ASz meldt in een persbericht dat de opleiding tot tropenarts niet verloren mag gaan. Bestuursvoorzitter Peter van der Meer heeft de ministers van Volksgezondheid, Onderwijs en Ontwikkelingssamenwerking een verzoek gezonden om de beslissing om de opleiding niet te bekostigen, te heroverwegen. In het ziekenhuis in Dordrecht blijven de twee vaste AIGT-opleidingsplaatsen "zonder meer overeind". Van der Meer: "Dit zijn wij alleen al moreel verplicht aan de naamgever van ons ziekenhuis, de beroemdste tropenarts uit de geschiedenis."

Recent waarschuwden ziekenhuizen in Trouw dat zij niet meer in staat zijn om de kosten te dragen voor de opleidingsplaatsen. Zij betalen die uit eigen zak omdat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het niet de taak van de overheid vindt om tropenartsen te financieren, omdat ze niet in Nederland gaan werken. Om financiële redenen zijn vijf ziekenhuizen reeds gestopt met de opleiding.

De ChristenUnie heeft de minister opgeroepen de opleiding tot tropenarts te redden. Ook de KNMG, die de opleiding in 2012 officieel erkend heeft, vindt dat de minister van VWS de studie moet financieren: "We moeten in Nederland onze kennis en kunde op peil houden op het terrein van ziektes die minder vaak in Nederland voorkomen. Artsen moeten immers ook in staat zijn om 'uitheemse' ziektes snel te (laten) herkennen en hun patiënten tijdig en kundig te behandelen."

Lokale ziekenhuis

Onlangs liet ook Gelre ziekenhuizen weten voorstander te zijn van financiële steun van de overheid voor de opleiding tot tropenarts. Het is het ziekenhuis met de meeste opleidingsplekken voor dit specialisme. Volgens Gelre ziekenhuizen is inzet van tropenartsen belangrijk voor het bestrijden van tropische ziekten, faciliteren van noodhulp bij bijvoorbeeld natuurrampen en voor de ontwikkeling van lokale ziekenhuizen.

Daarnaast zijn de kennis en ervaring van tropenartsen nodig in eigen land; met de toenemende stroom vluchtelingen en migranten en opwarming van de aarde neemt immers de frequentie van tropische ziektes in Nederland toe. Van der Meer van het ASz wijst erop dat de meeste tropenartsen uiteindelijk terugkeren naar Nederland om in de zorg te werken, "met unieke ervaring".

1 Reacties

om een reactie achter te laten

R. M. Dalmijn

12 februari 2018

Geheel eens met de kop boven het artikel. De heer van der Meer heeft volkomen gelijk. Wellicht wil iemand mij verklappen wat de omvang (in muntjes) van dit prachtige product is.
Veel dank.

Top