ACTUEEL

Weinig bewoners missen seks in verpleeghuis

Bijna de helft (49 procent) van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen ervaart voldoende privacy om romantisch of seksueel intiem te zijn. Een klein percentage (14 procent) vindt dat niet. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat op Valentijnsdag verschijnt.

Volgens het SCP wordt over intimiteit en seksualiteit bij ouderen vaak lacherig gedaan en er is weinig bekend over de behoeften en opvattingen van ouderen zelf. Omdat de politieke en maatschappelijke aandacht voor het onderwerp wel toeneemt, voerde het wetenschappelijke instituut een verkennend onderzoek uit. Voor het onderzoek zijn 958 bewoners van 55 jaar en ouder geïnterviewd over hun ervaringen en oordelen.

Een op de zeven ondervraagde bewoners (15 procent) geeft aan romantisch of seksueel contact te missen. Volgens de onderzoekers hangt dat gemis niet zozeer samen met fysieke beperking, als wel met het negatief ervaren van de kwaliteit van het leven. "Bewoners die het missen, zijn minder gelukkig, eenzamer, hebben meer psychische problemen, ervaren minder levenslust en zijn ook minder tevreden met het leven."

Diversiteit

De ondervraagden zijn goed te spreken over de diversiteit in de tehuizen. Bijna driekwart van de bewoners (73 procent) heeft geen enkele moeite met homoseksueel of lesbisch verzorgend personeel, 10 procent vindt die geaardheid wel vervelend. De overgrote meerderheid van de bewoners (82 procent) heeft het idee zichzelf te kunnen zijn. 91 procent heeft het idee dat hun levensovertuiging wordt gerespecteerd in de instelling. Zeven op de tien lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) bewoners ervaren ook voldoende ruimte om zichzelf te zijn.

LHB-bewoners ervaren dezelfde kwaliteit van leven als hun heteroseksuele medebewoners. De ervaren kwaliteit van leven verschilt niet tussen LHB en heteroseksuele bewoners: beide groepen rapporteren dezelfde niveaus van psychische problemen, eenzaamheid, geluk, levenslust en tevredenheid met het leven. Zij hebben ook in dezelfde mate het gevoel dat verzorgenden hen serieus nemen en dat ze dingen in vertrouwen aan hen kwijt kunnen. Ook voelen ondervraagde LHB bewoners zich niet onveiliger dan heteroseksuele bewoners en hebben zij geen groter gemis aan romantisch en seksueel contact. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top