Tech

Computersysteem kan huisarts helpen met voorschrijven medicijnen

Wanneer huisartsen een geautomatiseerd systeem zouden hebben dat hen zou ondersteunen bij het voorschrijven van geneesmiddelen, zou de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Dit blijkt uit een promotieonderzoek van Dedan Opondo in samenwerking met het NIVEL.

Daarom heeft Dedan Opondo onderzocht in hoeverre het computersysteem van de huisarts de veiligheid en effectiviteit van medicijnvoorschriften kan verbeteren. Door algoritmes toe te passen op gegevens die de huisarts routinematig in het elektronisch patiëntendossier registreert, kan de arts vanuit zijn computersysteem achteraf feedback krijgen over de voorgeschreven medicijnen, of zelfs al tijdens het voorschrijven ondersteund worden met waarschuwingen en herinneringen. Het systeem kan zo nodig zelfs het voorschrijfgedrag van de arts corrigeren.

Veel ouderen lopen onnodig risico op complicaties en zelfs sterfte als gevolg van suboptimaal voorschrijven van geneesmiddelen. Suboptimaal voorschrijven heet in het Engels inappropriate medication prescription (IMP). IMP leidt tot meer bijwerkingen bij ouderen en ze lopen een groter risico op valincidenten. IMP komt bijvoorbeeld nog veel voorbij het voorschrijven van ontstekingsremmers (NSAID’s), waar volgens de richtlijn ook een maagbeschermingsmiddel bij hoort. Uit het onderzoek blijkt dat in 2010 slechts tweederde van de NSAID-voorschriften werd vergezeld van een maagbeschermingsmiddel.

Zorgregistraties

De gegevens voor deze studie zijn afkomstig uit elektronische patiëntendossiers van huisartsen die in de jaren 2005-2010 deelnamen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. De gegevens waren daarbij - conform de privacywetgeving en het privacyprotocol van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn - voor de onderzoekers niet herleidbaar tot individuele personen of huisartsenpraktijken.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Meneer van Beheer

14 februari 2018

Dit zal alleen werken als ze gebaseerd zijn op 100% juiste beslissingen. En dat is niet het geval want daarvoor is dit systeem opgetuigd.. Lijkt me een cirkelredenering!

Top