Tech

'Ziekenhuis moet uitslagen direct beschikbaar stellen'

'Ziekenhuis moet uitslagen direct beschikbaar stellen'

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) streeft ernaar dat patiënten in Nederland op 31 december 2019 online toegang hebben tot hun eigen medische informatie uit het ziekenhuis. Met de ziekenhuizen is afgesproken dat zij uitslagen binnen zeven werkdagen beschikbaar stellen aan de patiënt, maar als het aan Patiëntenfederatie Nederland ligt, ziet de patiënt de uitslagen direct.

De NVZ ondersteunt de leden via het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP). Om te regelen dat patiënten vanaf 31 december 2019 online toegang hebben tot hun eigen medische informatie uit het ziekenhuis, heeft de brancheorganisatie doelen gesteld samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor de uitslagen van patiënten hebben de partijen afgesproken dat het ziekenhuis gegevens binnen zeven werkdagen aan de patiënt beschikbaar moet stellen in het patiëntenportaal "en waar het kan meteen, zonder vertraging".

De afspraken tussen VWS en de ziekenhuizen staan in een brief van NVZ-directeur Sander Gerritsen aan Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie. Gerritsen schrijft dat de NVZ-leden – onder meer de algemene ziekenhuizen, klinische revalidatie-instellingen en dialysecentra eraan werken de genoemde doelen te halen. "Onze leden geven zich er rekenschap van dat goede informatie-uitwisseling en een betrokken patiënt onmisbaar zijn bij het leveren van goede zorg."

Maatwerk

De brief is een reactie op de recente oproep van Veldman aan de NVZ om maatwerk te bieden met betrekking tot inzage. Ze schrijft in haar blog op Skipr.nl dat iedereen die dat wil zijn uitslagen direct moet kunnen zien. "Maar wij vragen ziekenhuizen wel in hun portalen de mogelijkheid in te bouwen om de uitslagen met vertraging te kunnen zien." De vertraging kan de arts gebruiken om de uitslagen en onderzoeken te duiden.

Veldman wijst bijvoorbeeld naar de werkwijze van het UMC Utrecht, dat de uitslagen direct aan de patiënt beschikbaar stelt, maar vooraf waarschuwt dat patiënten geconfronteerd kunnen worden met onverwachte uitslagen. "Wie dat niet wil, hoeft niet te kijken. Zo’n bedenkmoment is een mooie oplossing voor het probleem van wel of niet direct tonen."

De woordvoerder van de Patiëntenfederatie concludeert dat als het UMC Utrecht direct uitslagen kan overhandigen aan de patiënt, andere ziekenhuizen het dus ook moeten kunnen. Veldman stelt voor om bestaande portalen die de patiënt geen mogelijkheid voor maatwerk bieden, om te bouwen. Zo wordt het mogelijk voor de patiënt om aan te geven of hij uitslagen direct wil zien, of pas na uitleg door de arts.

Een beetje gek

Veldman vindt dat ziekenhuizen met patiënten in gesprek moeten gaan over het portaal. "Wij denken graag met u mee." De woordvoerder van de Patiëntenfederatie noemt het "een beetje gek" dat de NVZ afspraken heeft gemaakt met het ministerie van VWS over informatie-uitwisseling tussen ziekenhuis en patiënt, zonder de Patiëntenfederatie erbij te betrekken.

In een reactie laat een woordvoerder van de NVZ weten dat de afspraken met VWS in het VIPP stammen uit 2016 en openbaar zijn gemaakt. "De Patiëntenfederatie is bij bijeenkomsten van VIPP aanwezig geweest, en kent de doelen waar we aan werken." Het VIPP zelf is overigens voortgekomen uit afspraken die gemaakt zijn in het Informatieberaad, waar zowel de NVZ als de Patiëntenfederatie lid van zijn.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Meneer van Beheer

15 februari 2018

Zijn wij dan allemaal experts die de uitslagen juist kunnen interpreteren? Ik wacht liever het gesprek met de medicus af voor een deskundige uitleg zonder dat ik me onnodig zorgen maak.

Veronica van Nederveen

15 februari 2018

Wellicht kan er ook van tevoren meer toelichting worden gegeven, mondeling en/of digitaal/papier.
Vanzelfsprekend moet deze toelichting voor de lezer wel te begrijpen zijn.
Veronica van Nederveen
www.patientenstem.nu

Olaf van der Tier

15 februari 2018

Laat de keuze aan de patiënt, het is wel van handig als de uitslag in begrijpelijk taal geschreven is. Maar er zijn altijd mensen die graag de labuitslagen willen inzien. Als je niet informeert gaat men vaak zelf toch googelen en dat is niet veel beter dan informatie via het zorgportaal krijgen. Wat zijn uitslagen in dit geval, lab, functieonderzoeken et cetera? Als de zorg professionals een beetje hun best doen is het voor veel patiënten wel te begrijpen. Er zal altijd een grote groep patiënten zijn waarvoor dit niet geldt. Maar dat is dan aan mij/hen hierover te beslissen, toch?

Jaco van der Kooij

16 februari 2018

Dit is een mooi doel en gelijk een aanjager om processen, denk aan Lab, Pathologie, Radiologie, zo in te richten dat die uitslagen ook JIT (!) beschikbaar zijn.

Top