Tech

Help, mijn uitslagen staan online

Steeds meer ziekenhuizen hebben of krijgen een patiëntenportaal. Hiermee kunnen patiënten via een beveiligde verbinding inloggen op de site van het ziekenhuis en hun eigen medisch dossier en gegevens zien.

Uit onderzoek weten wij dat patiënten blij zijn met deze mogelijkheid. Veel mensen willen het liefst zo snel mogelijk zien wat de uitslagen zijn van laboratoriumonderzoek en dergelijke. Maar die snelheid kan ook vragen oproepen. Kan ik als patiënt wel de juiste duiding geven aan labwaarden? Interpreteer ik de uitslagen wel goed? En wat zegt de dokter over de resultaten?

Vertraging

Daarom kiezen sommige ziekenhuizen er in overleg met hun patiëntenraden voor om uitslagen met vertraging in het dossier te zetten. De uitslagen zijn pas zichtbaar voor de patiënt nadat de arts er duiding aan heeft gegeven.

Patiëntenfederatie Nederland vindt dat iedereen die dat wil zijn uitslagen direct moet kunnen zien. Maar wij vragen ziekenhuizen wel in hun portalen de mogelijkheid in te bouwen om de uitslagen met vertraging te kunnen zien. Maak maatwerk mogelijk, geen twee patiënten zijn hetzelfde.

UMC Utrecht

Kijk naar het UMC Utrecht. Dit ziekenhuis geeft de uitslagen direct, maar waarschuwt vooraf dat patiënten geconfronteerd kunnen worden met onverwachte uitslagen. Wie dat niet wil, hoeft niet te kijken. Zo’n bedenkmoment is een mooie oplossing voor het probleem van wel of niet direct tonen.

Een andere manier is de aanpak van het Zweedse portaal 1177. Daar kan de patiënt in de instellingen aangeven of hij niet-geautoriseerde uitslagen wil zien. Uitslagen die de dokter nog niet heeft gezien, hebben een oranje achtergrond, de andere uitslagen hebben een groene achtergrond.

Maatwerk

Welke oplossing ziekenhuizen ook bedenken, het moet maatwerk voor de patiënten zijn. Iedereen moet zelf kunnen aangeven hoe en op welk moment de uitslagen zichtbaar zijn in het patiëntenportaal. En of er wel of geen behoefte is aan duiding door de behandelend arts. Patiënten en wij denken graag mee met ziekenhuizen die daar behoefte aan hebben. 

Dianda Veldman
Directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland

Dianda Veldman_311

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Richard Sommer

15 februari 2018

Patiënten moeten leren om op de goede manier met al die gegevens op het portaal om te gaan. Helemaal wanneer zij in de toekomst ook zelf aanvullingen kunnen doen in het dossier.
Daarnaast krijg je te maken met de manier waarop artsen informatie registreren, en hoe die informatie begrijpelijk kan worden gemaakt voor patiënten. Inzage geven vereist een andere werkwijze van de medisch specialisten en artsen die informatie bijhouden in het EPD.
Dit is ok nodig wanneer wij naast het patientenportaal toegaan naar een persoonlijk patienten omgeving (PGO). Hebben wij in dat geval nog wel een patientenportaal nodig? Waarom dan niet direct naar het PGO?

Annelijn Goedhart

16 februari 2018

Helemaal mee eens, geen patiënt is hetzelfde. Ongelooflijk dat er nog steeds zorgverleners zijn die die keuze voor de patiënt/burger maken. Duiding is dan de reden en tja daar is twee weken voor nodig om die te geven. Ik vind dat in deze tijd echt niet meer kunnen. Bij Saltro hebben we een datamodel ontwikkelt waardoor we direct duiding kunnen geven bij labuitslagen. Dan heb je dus direct je labuitslag inclusief duiding. Met AI kunnen we dat nog veel verder ontwikkelen, laten we dat met elkaar doen en in mogelijkheden denken! Dan ondersteunen we en de zorgverlener en de patient/burger.

Top