ACTUEEL

Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars starten horizontaal toezicht

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) starten een gezamenlijk project voor de invoering van horizontaal toezicht in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg. Zij hebben een landelijke projectgroep ingesteld voor de invoering van horizontaal toezicht in de sector.

In plaats van gegevensgerichte controle achteraf werken partijen bij horizontaal toezicht samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. GGZ Nederland en ZN verwachten dat deze vorm van toezicht zal bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten en het verlagen van de controledruk. Ook is er eerder duidelijkheid over de definitieve omzet van zorgaanbieders.

De samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars draagt bij aan meer wederzijds begrip en transparantie. "Dit moet het onderlinge vertrouwen, maar ook het maatschappelijke vertrouwen in de sector vergroten." Ook cliënten hebben baat bij horizontaal toezicht; zij krijgen eerder inzicht in hun zorgkosten omdat facturen achteraf niet meer worden gewijzigd. Ook is er sneller duidelijkheid over de verrekening van het eigen risico.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top