Tech

HagaZiekenhuis geeft huisartsen inzage in patiëntendossiers

HagaZiekenhuis geeft huisartsen inzage in patiëntendossiers

Het HagaZiekenhuis biedt huisartsen toegang tot het nieuwe gratis Zorgverlenersportaal. In dit beveiligde portaal kunnen zij de gegevens van hun patiënten inzien, zoals alle lab-uitslagen (ook als de huisarts zelf niet de aanvrager is) en uitslagen van radiologisch onderzoek.

Inmiddels werken vijftig huisartsen in de regio Haaglanden met het Zorgverlenersportaal, volgens het HagaZiekenhuis. Met het portaal is het voor verwijzers mogelijk online en realtime noodzakelijke patiëntgegevens uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) van Chipsoft HiX in te zien. Hierdoor verhoogt de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, is er minder kans op fouten en vooral meer samenwerking tussen de eerste en tweede lijn in de keten, stelt het ziekenhuis. Omdat het portaal onnodige dubbele diagnostiek (en daarmee kosten) voorkomt, zijn de zorgverzekeraars er blij mee.

Via het Zorgverlenersportaal heeft de huisarts toegang tot de volgende gegevens van eigen patiënten: uitslagen; een overzicht van klinische patiënten en van patiënten op de Spoedeisende Hulp; naam, adres en woonplaats-gegevens en behandelbeperking van de patiënt; afspraken, operaties, opnames en verwijzingen van huisarts; informatie over bijvoorbeeld allergieën, diagnoses en medicatie. Vooral het overzicht van de labuitslagen biedt de huisarts volgens het ziekenhuis complete informatie die belangrijk is bij het voorschrijven, stoppen of opnieuw doseren van medicatie.

Meer duidelijkheid

De huisartsen die het portaal al gebruiken, zijn volgens het Haga positief. Het portaal leidt tot minder telefoontjes danwel faxen naar het ziekenhuis, minder vragen en juist meer duidelijkheid over de zorg aan een patiënt. Het ziekenhuis wil het portaal in een later stadium ook beaschikbaar stellen aan verpleeghuisartsen, verloskundigen en jeugdgezondheidsartsen en apothekers.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Dirk

23 februari 2018

Waar blijven de patienten???
Alle andere ziekenhuizen in den Haag geven deze gegevens gratis aan hun eigen patienten !!
Het haga vraagd 0.23 cent per pagina !!! Ongehoord !!!!!!!!

Top