Finance

Bruins en Ollongren willen topinkomens zorg alsnog aanpakken

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken werken aan een wetsvoorstel om te voorkomen dat bestuurders van zorginstellingen via creatieve bv-constructies meer kunnen verdienen dan wettelijk is toegestaan. De wet moet een einde maken aan buitensporige topinkomens in de zorg, meldt het FD.

Eind vorig jaar meldde het FD op basis van eigen onderzoek dat zorgaanbieders met bv-constructies het beloningsplafond en het verbod op winstuitkering weten te omzeilen. In de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) is een verbod op winstuitkering vastgelegd en de Wet normering topinkomens (WNT) stelt een maximum aan de bezoldiging van zorgbestuurders. Zorgaanbieders komen hier onderuit door de zorg te contracteren met een stichting die een WTZi-vergunning heeft. Die stichting besteedt de uitvoering daarvan vervolgens uit aan een bv die niet onder het winstverbod valt.

Bruins gaf eind 2017 in een brief aan de Tweede Kamer al aan af te willen van de creatieve bv-constructies en samen met de minister van Binnenlandse Zaken te onderzoeken hoe dergelijke constructies op de meest effectieve wijze kunnen worden tegengegaan. Met de Evaluatiewet WNT was al een poging gedaan de kwestie aan te pakken, door de WNT ook voor onderaannemers in de zorg te laten gelden. De Raad van State had echter op dit punt negatief geadviseerd vanwege de veronderstelde te brede werking van de maatregel, waarop het vorige kabinet ervoor koos de betreffende bepaling uit het wetsvoorstel te schrappen.

Brief

In een recente brief aan de Tweede Kamer schrijven Bruins en Ollongren een aantal eerder afgeschoten maatregelen 'nogmaals serieus tegen het licht te houden'. Zo willen de ministers dat alle bedrijven die zorg verlenen onder de reikwijdte van de WNT gaan vallen, dus ook de bedrijven waaraan een stichting met een WTZi-vergunning de zorg heeft uitbesteed. Daarnaast moet het beloningsplafond gaan gelden voor alle dochterondernemingen en moedermaatschappijen van zorginstellingen. De situatie waarbij een bestuurder de salarisnorm omzeilt door zelf voor de moedermaatschappij te werken en de WTZi-vergunning in de dochteronderneming onder te brengen, is dan niet meer mogelijk. 

Het wetsvoorstel moet voor eind 2018 gereed zijn. Woensdagavond vindt in de Tweede Kamer een zogenoemd dertigledendebat plaats over het omzeilen van de regels voor topinkomens in de zorg, aldus het FD.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top