ACTUEEL

Ziekenhuizen Zuid-Nederland werken samen voor borstkankerzorg

Ziekenhuizen Zuid-Nederland werken samen voor borstkankerzorg

Het Erasmus MC gaat rond borstkankerzorg samenwerken met acht borstkankercentra in de regio Zuid-Nederland. Zij gaan samen dezelfde ICHOM-uitkomstindicatoren meten en deze informatie onderling uitwisselen. Hiermee zetten zij een belangrijke stap om de beoogde doelen van Value Based Healthcare (VBHC) dichterbij te brengen, namelijk efficiëntie, betere kwaliteit en vergelijkbaarheid.

Het Erasmus MC, dat VBHC Waardegedreven Zorg (WGZ) noemt, heeft voor 25 ziektebeelden een set uitkomstmaten opgesteld en geïmplementeerd, in samenspraak met patiënten. Eén van die ziektebeelden is borstkanker. Het ziekenhuis werkt sinds dit jaar voor borstkanker samen met de borstkankercentra van Albert Schweitzer Ziekenhuis, Amphia Ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis en Vlietland, Borstcentrum Zuid-Holland-Zuid (Ikazia, Maasstad Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Van Weel Bethesda Ziekenhuis).

Door dezelfde internationaal gevalideerde set van indicatoren voor borstkanker te meten, kunnen de ziekenhuizen in de regio Zuid-Nederland de kwaliteit van gezondheid van de patiënten zowel individueel als groepsgewijs vergelijken. Het doel hiervan is tweeledig, volgens Ciska Pruijssers, adviseur WGZ bij het Erasmus MC. Ten eerste worden de patiëntuitkomsten ingezet ter ondersteuning van het gesprek tussen arts en patiënt zodat de patiënt een betere behandelkeuze kan maken en de arts consulten beter kan voorbereiden.

Ten tweede worden de artsen in de mogelijkheid gesteld om de zorg kwalitatief te verbeteren door de uitkomsten van hun groepen patiënten met elkaar te vergelijken. De betrokken ziekenhuizen hebben voor de samenwerking een gezamenlijk dataplatform en regionaal dashboard ontwikkeld. Dit wordt half 2018 opgeleverd.

Waardegedreven ketenzorg

Het Erasmus MC loopt voorop als het gaat om WGZ. In zijn langetermijnstrategie Koers 18 staat als ambitie verwoord: 'Méér waarde toevoegen voor de patiënt'. “We wilden leidend worden in het toevoegen van waarde voor de patiënt en dat is ons wel een beetje gelukt”, zegt Jan Hazelzet bescheiden. Hij is hoogleraar Kwaliteit en uitkomsten van zorg en sinds 2015 verantwoordelijk voor het inbedden van VBHC in het Erasmus MC.

Het ziekenhuis in Rotterdam is als eerste zorginstelling in Europa partner geworden in het International Consortium for Health Outcome Measurement (ICHOM), in 2015. Het WGZ-traject begon met de formulering van uitkomstindicatoren voor zes aandoeningen, waar de patiënt nauw bij betrokken werd. Hazelzet, van huis uit kinderintensivist: "Patiënten noemden ‘zelfbeeld’ als uitkomstindicator. Dat zouden artsen uit zichzelf nooit hebben bedacht."

Het Erasmus MC implementeert de sets uitkomstindicatoren die ICHOM heeft ontwikkeld en is uitkomstindicatoren gaan opstellen, speciaal toegespitst op de praktijk in de eigen organisatie. "VBHC-grondlegger Michael Porter heeft het concept niet bedacht voor academische ziekenhuizen", zegt Hazelzet.

Wat werkt en wat niet

De WGZ-werkwijze wordt steeds gangbaarder in het Erasmus MC, er ontstaan samenwerkingstrajecten om de uitkomsten van behandelingen te vergelijken waardoor zorgorganisaties kunnen leren wat werkt en wat niet. Dit moet gaan leiden tot verbetering van de kwaliteit. Hazelzet wil gaan kijken naar de rol van kosten, een belangrijk onderdeel van 'waarde' in WGZ. "We weten niet eens hoeveel ziekte kost. We willen de komende jaren gaan uitzoeken hoeveel de behandeling van borstkanker kost."

Omdat het ziekenhuis de opgedane kennis wil delen, zoekt het met steeds meer partijen de samenwerking. In oktober 2017 maakte het ziekenhuis bekend een intentieverklaring te hebben ondertekend met Zilveren Kruis, Rijndam Revalidatie, Laurens, Aafje, Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam en Lelie zorggroep. Zij zijn samen begonnen aan een pilot waardegedreven ketenzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct (CVA). De zorg wordt helemaal rond de patiënt georganiseerd.

Zorgverleners werken horizontaal, dwars door organisaties heen, met elkaar samen aan één behandelplan per individuele patiënt. Zilveren Kruis koopt de zorg integraal in, waarmee de financiële barrières weggenomen zijn om de zorg rondom de patiënt te organiseren. Vergoeding gebeurt op basis van de gemeten kwaliteit.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top