ACTUEEL

Zorgmedewerkers in dementiezorg ervaren minder autonomie

Zorgmedewerkers in de dementiezorg ervaren sinds 2014 minder regelruimte en autonomie in hun werk, minder emotionele steun en voelen zich minder persoonlijk bekwaam. Tegelijkertijd is de ervaren werkdruk niet toegenomen en is de arbeidstevredenheid ook onveranderd.

Dit blijkt uit de monitor Woonvormen Dementie van het Trimbos-instituut, uitgevoerd onder 49 woonvoorzieningen die verpleeghuiszorg bieden aan mensen met dementie. Het onderzoeksinstituut voert de monitor sinds 2008 iedere twee tot drie jaar uit.

De afname van autonomie sinds de vorige meting is volgens het onderzoeksinstituut opvallend, omdat het aantal leidinggevenden juist afneemt, zelforganisatie- en sturing sterk in opkomst is en er aandacht is voor meer eigen verantwoordelijkheid in de zorg.

Inzet familie

Uit de monitor blijkt ook dat de inzet van familie en vrijwilligers in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie sinds 2014 is toegenomen en bewoners meer worden betrokken bij dagelijkse activiteiten. Ook passen zorginstellingen steeds minder vrijheidsbeperkende maatregelen toe bij de zorg voor mensen met dementie. 

De ervaren zorgbelasting van familieleden is de laatste jaren eveneens toegenomen. Dit kwam afgelopen jaar ook naar voren in de Dementiemonitor van Alzheimer Nederland en het NIVEL onder mantelzorgers van mensen met dementie thuis. Met name familieleden die een grotere structurele bijdrage leveren aan de zorg voelen zich meer belast. Tegelijkertijd ziet het Trimos-instituut dat juist familie die zich meer partner voelt in de zorg voor hun naaste zich minder belast voelt. Het vinden van de goede balans tussen betrokkenheid en belasting blijkt volgens de onderzoekers lastig.

Communicatie

Trimbos constateert dat ongeveer de helft van de verzorgenden binnen het team meningsverschillen of onduidelijkheden ervaart over de communicatie met familieleden. Een derde wil graag meer ondersteuning om de familie te betrekken bij zorg voor of omgang met hun naaste. Opvallend is volgens de onderzoekers ook dat familieleden veelal tevreden zijn over de mate van betrokkenheid bij de zorg voor hun naaste, terwijl veel organisaties familie juist meer willen betrekken bij die zorg. Het is volgens het onderzoeksinstituut echter de vraag of deze gewenste grotere betrokkenheid haalbaar is.

De toename van activiteiten voor bewoners lijkt volgens het Trimbos te duiden op een kwaliteitsverbetering in de dementiezorg. Tegelijkertijd is er volgens de onderzoekers nog ruimte voor verbetering. Want hoewel ongeveer één op de vijf bewoners meer dan twee uur per dag actief met iets bezig is, heeft één op de zes bewoners minder dan één keer per week iets om handen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top