Tech

VWS steekt 3 miljoen in proef met bundeling medische gegevens

Er komt mogelijk een nieuw systeem waarbij gegevens van patiënten worden gebundeld. De Patiëntenfederatie is bezig met een proef waarbij alle gegevens die van iemand bekend zijn bij onder meer huisarts, apotheek en ziekenhuis samengevoegd worden. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft 3 miljoen euro subsidie aan het project.

"We maken afspraken over een standaard waarbij gegevens gebundeld kunnen worden als de patiënt en zorgverlener het allebei willen", zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg) in de Volkskrant. Iedereen, ook laaggeletterden, moet volgens hem met het systeem overweg kunnen. "Er wordt nu een praktijkproef gedaan, die in de zomer afgerond moet zijn." De informatie wordt via apps gebundeld.

Het project heeft veel weg heeft van het elektronisch patiëntendossier (EPD). In april 2011 haalde de Eerste Kamer een streep door het EPD omdat de privacy onvoldoende kon worden gegarandeerd. Maar volgens Bruins is er een belangrijk verschil. "De regie ligt bij de patiënt", die krijgt feitelijk de medische gegevens in eigen beheer. 

Eisen

Volgens de Patiëntenfederatie moet de beveiliging van het systeem aan de hoogste eisen voldoen en beter worden dan DigiD, het beveiligde communicatiesysteem van de overheid. Bruins wijst erop dat er al apps zijn waar medische gegevens mee gebundeld kunnen worden. "Nu worden de spelregels vastgelegd", aldus de minister.(ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Hans ter Brake

19 maart 2018

Dit betreft 'gewoon' het PGO en de activiteiten van MedMij. In Nederland kan je dat geen 'systeem' noemen omdat we niet - zoals bijvoorbeeld in Australië - één landelijke voorziening treffen voor alle inwoners. In Nederland worden PGO's ontwikkeld en geïmplementeerd door 'marktpartijen'. MedMij stelt hiervoor 'spelregels' op.

Via het project PROVES realiseren ICT-leveranciers een grote proefomgeving die de naam ‘PROVES’ heeft gekregen. PROVES is een initiatief van een brede coalitie van partijen die actief zijn in de gegevensuitwisseling in de zorg. In deze zogenaamde Proof of Concept worden de mogelijke varianten van de MedMij-architectuur in de praktijk getoetst.

We testen of de gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverleners in een praktijksituatie verloopt zoals het op papier is uitgetekend. PROVES wordt ook benut om de producten van het programma Gespecificeerde Toestemming (GTS) in een praktijksituatie te testen en waar nodig verder te ontwikkelen.

Top