ACTUEEL

Minister gaat meerjarencontracten verzekeraar en aanbieder stimuleren

Een klein, maar groeiend aandeel van de aanbieders in de wijkverpleging werkt zonder contract met een zorgverzekeraar. Dit is een onwenselijke situatie, stelt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), die maatregelen wil nemen om meerjarencontractering te stimuleren.

De Jonge schrijft dit in een brief in antwoord op Kamervragen van Fleur Agema (PVV) over het bericht dat thuiszorgaanbieders cliënten van Zilveren Kruis weren.

In de wijkverpleging werkt het merendeel van de zorgaanbieders op basis van een al dan niet meerjarig contract met een zorgverzekeraar. De Jonge is hier een voorstander van omdat contracten tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars de basis zijn "voor het maken van afspraken over kwaliteit en doelmatigheid van de zorgverlening". Om meerjarencontractering te stimuleren, zal hij de Tweede Kamer berichten over acties die hij gaat inzetten om deze vorm contractering te stimuleren. Dit verwacht hij voor het zomerreces van 2018 te doen.

In een onderzoek naar gecontracteerde zorg in de wijkverpleging dat de minister heeft laten doen, hebben zorgaanbieders drie redenen genoemd waarom zij geen contract met een zorgverzekeraar hebben. Een deel van deze aanbieders komt niet in aanmerking voor een contract met de zorgverzekeraar; zoals zzp’ers en kleine zorgaanbieders. Een andere reden van de zorgaanbieders is dat zij het tarief van de zorgverzekeraars te laag vinden. Verder zijn er zorgaanbieders die meer vrijheid willen om zelf regie te voeren, zonder bemoeienis van zorgverzekeraars over bijvoorbeeld de doelmatigheid.

Voorkeursaanbieder

De Jonge antwoordt verder op vragen van Fleur Agema over de omgang tussen Zilveren Kruis en zorgaanbieders, zoals: klopt het dat de zorgverzekeraar in sommige gebieden met slechts één zorgaanbieder werkt? De bewindsman wijst op het nieuwe inkoopmodel dat de zorgverzekeraar sinds 2016 in enkele gemeenten hanteert, waarbij één voorkeursaanbieder per wijk wordt geselecteerd. "Dat is toegestaan en kan het organiserend vermogen van de verzorging en verpleging in de wijk en de samenwerking met andere partijen zoals huisartsen en sociale wijkteams ten goede komen."

Tegelijkertijd zijn klanten volgens De Jonge vrij om voor andere zorgaanbieders in de gemeente te kiezen. Doordat er één voorkeursaanbieder per wijk is geselecteerd, zijn er meerdere voorkeursaanbieders per gemeente. De keuzevrijheid komt hierdoor dan ook niet in het geding, stelt de minister. De pilot is in aangepaste versie ook uitgerold in Almere, Amsterdam en Hoogeveen-De Wolden, met als belangrijkste verschil dat er in de nieuwe opzet meerdere voorkeursaanbieders per wijk zijn gecontracteerd.

Zorgplicht

Op de vraag van Agema hoe hij gaat voorkomen dat zorgaanbieders mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis niet helpen, antwoordt de minister dat de zorgverzekeraar een zorgplicht naar haar verzekerden heeft. "Wanneer een zorgaanbieder de zorg niet kan of wil leveren aan een verzekerde van een specifieke zorgverzekeraar, zal de zorgverzekeraar zorgbemiddeling naar een andere (geselecteerde) zorgaanbieder aanbieden."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top