ACTUEEL

Taakdelegatie is oplossing voor tekort aan bedrijfsartsen

Nog meer taakdelegatie kan een oplossing bieden voor het dreigende tekort aan bedrijfsartsen in Nederland. Voor taakherschikking, het structureel herverdelen van taken, is het nu te vroeg. Daarvoor moeten wet- en regelgeving worden aangepast.

Dat blijkt uit onderzoek van Nivel en de Radboud Universiteit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Wekgelegenheid (SZW), naar zowel het juridisch kader als de praktijk van de bedrijfsgezondheidszorg.

Antwoord

Er dreigt al jaren een tekort aan bedrijfsartsen omdat er veel met pensioen gaan en er te weinig instroom is. De vraag zal nog meer toenemen door de onlangs gewijzigde Arbowet en door het economisch herstel. Taakdelegatie of taakherschikking kan hier een antwoord op bieden.

Uit de enquête blijkt dat bedrijfsartsen daar in de toekomst mogelijkheden voor zien. Dan moet wel worden voldaan aan de wettelijke randvoorwaarden voor taakdelegatie, die zijn vastgelegd in de wet BIG en de Arbowet. Nu zijn er in de praktijk nog veel verschillen in hoe, wat en naar wie er wordt gedelegeerd. Zo zijn er grote verschillen in de functies van de mensen met wie de bedrijfsarts samenwerkt. Richtlijnen van de vakvereniging bieden daar nu te weinig antwoord op.

Eindverantwoordelijkheid

Voor taakherschikking zou het juridisch kader moeten worden aangepast, zo concluderen de onderzoekers. Dat is bij taakdelegatie niet nodig omdat de eindverantwoordelijkheid bij de bedrijfsarts blijft en de werkzaamheden kunnen worden vastgelegd in contracten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top