ACTUEEL

Meldpunt ontvangt 400 meldingen leveringsproblemen medicijnen

Afgelopen jaar is er door bedrijven bijna 400 keer melding gemaakt van leveringsproblemen van medicijnen. In nagenoeg alle gevallen is het gelukt om voor de patiënt een adequaat alternatief medicijn te vinden. De meest voorkomende oorzaak van een medicijntekort is een vertraging in de productie of distributieproces van een medicijn.

Dit blijkt uit de jaarrapportage 2017 van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) coördineren het Meldpunt in opdracht van het het ministerie van VWS. 

Het Meldpunt ontving in 2017 in totaal 985 meldingen. Na analyse bleek bij bijna 400 meldingen dat er leveringsproblemen konden ontstaan. Een melding betekent niet dat er ook daadwerkelijk een tekort zal ontstaan. Bovendien is in de meeste gevallen een goed alternatief beschikbaar.

Het lukte vorig jaar niet in alle gevallen een alternatief geneesmiddel te vinden. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het tekort aan het hepatitis A-vaccin. Mensen die naar een land reizen waar hepatitis A voorkomt, krijgen tijdelijk één inenting in plaats van twee en krijgen het advies om maatregelen te nemen die de kans op besmetting verkleinen. Eind 2017 was er een leveringsprobleem met het smalspectrum antibioticum feneticilline (Broxil). Ook met het alternatief voor dit middel ontstonden leveringsproblemen.

Alternatieven

Bij iedere melding van een mogelijk tekort gaan het CBG en de IGJ na of er voldoende alternatieve middelen beschikbaar zijn, en welke partijen eventueel actie moeten ondernemen om een tekort te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een vervangend geneesmiddel, een apotheekbereiding of een levering van hetzelfde medicijn uit het buitenland. CBG en IGJ werken daarbij samen met de Werkgroep Geneesmiddelentekorten.

CBG-voorzitter Ton de Boer: "Het ene tekort is het andere niet en elk tekort vraagt om een eigen oplossingsstrategie. Er zit een groot verschil tussen of er een ander medicijn voor de patiënt beschikbaar is of dat er helemaal geen alternatief medicijn is. Uiteraard begrijpen we dat elk tekort vervelend is voor patiënten. En ook voor apothekers en artsen. Dankzij ieders inspanningen is het bij nagenoeg alle meldingen uit 2017 gelukt om een oplossing te vinden."

Meldingen

Sinds de introductie van het Meldpunt begin 2017 is er volgens het CBG en de IGJ beter en vaak ook tijdiger zicht op mogelijke geneesmiddelentekorten ontstaan. Hierdoor kan er in een zo vroeg mogelijk stadium worden gezocht naar een oplossing om de gevolgen voor patiënten zo veel mogelijk te beperken. Bedrijven kunnen sneller zelf tot een oplossing komen, omdat via een 'routekaart' nu duidelijk is welke mogelijkheden er zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top