HRM

Merendeel verpleeghuizen is open over personeelssamenstelling

Merendeel verpleeghuizen is open over personeelssamenstelling

Zo'n 85 procent van de aanbieders van verpleeghuiszorg heeft de personeelssamenstelling van 2017 op hun eigen site gepubliceerd. Met de publicaties is naar schatting het overgrote deel van het personeel uit de sector in beeld gebracht. Publicatie van de personeelssamenstelling is sinds 1 juli 2017 een verplicht onderdeel van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Adviesbureau Q-Consult Zorg deed in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoek naar de publicatie van de gegevens over personeelssamenstelling op de websites van de zorgaanbieders.

Het kwaliteitskader vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Het inzicht in de personeelssamenstelling is volgens de inspectie een belangrijke eerste stap in de implementatie van het kwaliteitskader. Het verkregen inzicht in de personeelssamenstelling kan iedere zorgaanbieder gebruiken om de personele inzet nog beter aan te laten sluiten bij de zorgvraag van hun cliënten, aldus de IGJ.

Eerste stap

Het onderzoek laat volgens de inspectie zien dat een groot deel van de instellingen de eerste stap al gezet heeft. Omdat de wettelijke verplichting nieuw is, is eerst overgegaan tot monitoring van de resultaten en nog niet tot handhaving. Dat hebben het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Zorginstituut Nederland en de inspectie samen besloten.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

R. M. Dalmijn

6 april 2018

Prachtig inleidend hoofdstuk van qconsult.
Veel nader uit te werken onderwerpen.
Wellicht dat de te bevragen organisaties ook hun licht willen laten schijnen over;
- definiëring van begrippen als overhead
- integratie en samenwerking met collega’s , mantelzorgers , vrijwilligers patiënt en familieleden.
- leerfunctie taalstoornissen en rekenvaardigheden.

Consequenties van suboptimale bemensing.

Overigens, maar niet onbelangrijk, hoe ziet , in dit Kader de igj er zelf uit. Zag op de website veel hoogopgeleide klassieke departementsbewoners maar geen neurologen, nefrologen of hoogleraren farmacie. Wellicht wilt u , meelezend, de complete oorlogs appellijst van alle inhoudsdeskundigen , met bereikbaarheidsgegevens ter consultatie , op de website plaatsen.
Veel dank. Wens u succes en plezier in het nakende Hoge College van Staat waar deze regering alle externe toezichthouders onderdak gaat bieden.

Theo Rutteman

11 april 2018

Met grote verbazing heb ik het rapport gelezen. Met conclusies, die ook zonder een dergelijk onderzoek door iedereen eenvoudig getrokken hadden kunnen worden. Een rapport, dat m.i. door enkele leerlingen van een HAVO 5 klas opgesteld had kunnen worden. Maar nu heeft een duur adviesbureau weer een heleboel geld verdiend met het vergroten van de onzinnige papierstapel aan rapporten, die nergens toe dienen. En uit welk budget komt dat geld? Had dat niet veel beter besteed kunnen worden aan de zorg voor cliënten? Want wat schieten die nu met deze rapporten op?

Top