ACTUEEL

Zorgaanbod apotheek voor velen nog onbekend

Maar weinig mensen weten wat een apotheek aan zorgaanbod heeft, zeker niet op het gebied van intensievere diensten. Ze kiezen een apotheek meestal uit praktische overwegingen, zoals afstand tot thuis of de huisarts. Klanten van apotheken zijn wel enorm honkvast: negen op de tien blijft bij de 'eigen' apotheek.

Dat blijkt uit onderzoek dat het Nivel deed onder achthonderd deelnemers van hun Consumentenpanel Gezondheidszorg.  De meeste mensen hebben geen weet van het zorgaanbod omdat ze geen behoefte hebben aan intensieve diensten van de apotheek, zoals bijvoorbeeld medicijnkluisjes of herinneringsservice. 

Ophalen

Ze vinden het wel belangrijk dat apothekers een breed scala aan zorgactiviteiten ontplooit. Vooral mensen tot 40 jaar willen meer mogelijkheden om hun geneesmiddelen op te halen dan nu het geval is. Apothekers kunnen die mogelijkheden bieden in de vorm van een kluis, bezorgdiensten of ruimere openingstijden.

Overleggen

Gebruikers willen dat apotheken nauwer samenwerken met huisartsen in de zorgverlening rondom geneesmiddelen. Consumenten zien de huisarts als vraagbaak bij problemen over geneesmiddelen. Belangrijke taken van de apotheek vinden zij medicatiebewaking en het geven van informatie. Veel mensen willen dat apotheek en huisartspraktijk samen overleggen over de medicatie van hun patiënten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top