ACTUEEL

IGJ stelt Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Veilig Thuis Noord-Holland Noord per 30 maart onder verscherpt toezicht gesteld. De Veilig Thuis-organisatie krijgt zes maanden de tijd om concrete verbetermaatregelen door te voeren, waaronder het terugdringen van de wachtlijsten.

Sinds oktober 2017 bestonden bij de inspectie zorgen over de oplopende wachtlijsten bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord. In februari 2018 namen deze zorgen toe, toen bleek dat de wachtlijsten verder waren gegroeid. De organisatie stuurde de IGJ een plan van aanpak, maar dit nam de zorgen niet weg. Gezien de terugkerende wachtlijsten en eerdere tekortkomingen bij het inzetten en monitoren van verbetermaatregelen besloot de IGJ de instelling onder verscherpt toezicht te stellen

Veilig Thuis Noord-Holland Noord moet uiterlijk per 31 augustus de wachtlijsten hebben teruggebracht. Triage van nieuwe meldingen moet binnen vijf dagen plaatsvinden en het afronden van nieuwe onderzoeken moet binnen tien weken gebeuren. Veilig Thuis moet bovendien zicht houden op de veiligheid van casuïstiek op de wachtlijst en belanghebbenden tijdig informeren.

Bezoeken

De inspectie gaat nauwlettend in de gaten houden of Veilig Thuis Noord-Holland Noord de verbetermaatregelen doorvoert en borgt. Daartoe brengt de inspectie aangekondigde en onaangekondigde bezoeken aan de organisatie. Voor 31 augustus beoordeelt de inspectie of het extra toezicht kan worden opgeheven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top