ACTUEEL

NZa uniformeert wachtlijsten

Aanbieders van medisch-specialistische zorg zijn vanaf 1 augustus verplicht om de wachttijdgegevens in een vast format op de website publiceren. Met behulp van deze uniforme overzichten kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de wachttijdinformatie in de medisch-specialistische maandelijks automatisch monitoren.

Ziekenhuizen en behandelklinieken publiceren op hun website al iedere maand een overzicht van de wachttijden voor polikliniekbezoeken, behandelingen en diagnostiek per vestigingslocatie. De NZa vindt dit belangrijk met het oog op de informatievoorziening richting patiënten en zorgverzekeraars. Het verplichte nieuwe format maakt de wachtlijstinformatie beter vergelijkbaar.  

Het nieuwe format en de werkwijze voor het publiceren van de wachttijden zijn tot stand gekomen in samenspraak met de brancheorganisaties in de medisch-specialistische zorg. Volgens de NZa is gekozen voor een werkwijze die het minst belastend is voor zorgaanbieders. De datum van invoering is daarnaast één maand later dan eerder aangekondigd, zodat zorgaanbieders de tijd hebben om zich goed voor te bereiden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Veronica van Nederveen

11 april 2018

Zou het anno 2018 niet logischer zijn geweest dat er zou zijn gekozen voor een werkwijze die de meeste meerwaarde heeft voor de (wachtende) patiënt?
Veronica van Nederveen
www.patientenstem.nu

Top