ACTUEEL

Met pgb zorg inkopen in andere EU-landen mag

Een persoonsgebonden budget (pgb) mag worden gebruikt om zorg in te kopen in andere lidstaten van de Europese Unie. Dit heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld in de uitspraak in een zaak van een man die zorg wil inkopen bij een in Nederland gevestigd bedrijf dat de zorg in Portugal verleent.

De betrokkene in deze zaak heeft een zorgzwaartepakket op grond van de vroegere Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hij heeft het zorgkantoor verzocht om de zorg in natura om te zetten in een pgb, zodat hij zorg kan inkopen van een bedrijf dat zorg aanbiedt in Portugal. Het zorgkantoor heeft dit geweigerd, omdat in de nationale wetgeving een maximum termijn van dertien weken wordt gesteld aan zorg in het buitenland. Bovendien moet het gaan om een voortzetting van de in Nederland gestarte zorg.

De rechtbank gaf het zorgkantoor gelijk. Betrokkene is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan bij de Centrale Raad van Beroep (CRB). In hoger beroep gaat het om de vraag of de wettelijke vereisten van de Nederlandse wet in strijd zijn met het recht van de Europese Unie, namelijk het recht op vrij verkeer van diensten. De CRB oordeelt dat dit inderdaad het geval is.

Belemmering

"Het staat mensen die zorg willen inkopen met een pgb vrij om zich te wenden tot een dienstverlener die in een andere EU-lidstaat is gevestigd of daar zijn diensten aanbiedt", stelt de CRB. De voorwaarden gelden ook niet voor gebruik van het pgb voor vergelijkbare zorg in Nederland en vormen dus zowel voor mensen die zorg nodig hebben als voor dienstverleners een belemmering van het vrij verrichten van diensten. Deze belemmering is "niet gerechtvaardigd".

Het zorgkantoor en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben volgens de CRB niet aannemelijk gemaakt dat het schrappen van de voorwaarden de toegang tot de zorg in Nederland in gevaar zou brengen. De CRB draagt het zorgkantoor op om te beoordelen of het pgb alsnog aan betrokkene wordt verleend voor de inkoop van zorg in Portugal of dat er andere redenen zijn om dit te weigeren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top