ACTUEEL

Menzis en Philadelphia sluiten meerjarencontract

Zorgkantoor Menzis en zorgaanbieder Stichting Philadelphia Zorg hebben een meerjarencontract afgesloten. De samenwerking richt zich op het centraal stellen van de zorgvraag van de klant, het stimuleren van vernieuwing en de verlaging van administratieve lasten.

Menzis en Philadelphia  hebben de afspraken op 16 april vastgelegd in een convenant. Ze gaan de samenwerking aan tot en met 2020. Meerjarenafspraken zijn volgens de partijen mogelijk omdat de vraag binnen de langdurige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking relatief voorspelbaar en stabiel is.

De samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Concreet betekent dit dat Philadelphia zich enkel verantwoordt op kwaliteit, regionale ruimte krijgt voor innovatie en volledige persoonsvolgende bekostiging kan doorvoeren. In de samenwerking worden financiële processen vereenvoudigd en ligt de focus op een verlaging van de administratieve werkzaamheden.

Herschikking 

Om volledig persoonsvolgende bekostiging mogelijk te maken is de herschikking geschrapt. Verbeterplannen werden voorheen opgesteld op basis van door het zorgkantoor vastgestelde thematiek. Menzis en Philadelphia spreken nu af dat gerichte verbeterplannen gebaseerd worden op het jaarlijkse kwaliteitsrapport. Daarmee zijn ze vanaf nu primair toegespitst op de cliënt.

In de oorspronkelijke situatie moest iedere euro, vooraf verantwoord en toewijsbaar zijn aan de individuele prestatie die wordt geleverd aan de cliënt. Dat maakt het volgens de partijen lastig om geld aan te vragen voor bijvoorbeeld zaken als innovatie. Innovatie levert immers kwaliteitsverbetering op voor een groep cliënten en kan daarmee niet op een individu geprojecteerd worden. "Dankzij het ingevoerde regionale budget krijgen we ruimte om zaken als innovatie toch te realiseren. Ook maatwerkoplossingen die niet binnen een bestaande Nza-prestatie vallen, kunnen vanuit de regionale regelruimte worden gefinancierd. Daarmee creëren we echt toegevoegde waarde voor de klant", aldus Jan Megens, manager Zorgkantoor Menzis. 

Slimmer

Volgens de initiatiefnemers bewijst de samenwerking dat het proces van zorgcontractering slimmer kan, dus met minder regelgeving en minder bureaucratie. Bas Bodzinga, directeur Klantbelang Philadelphia: "Dankzij het vertrouwen dat wij krijgen van zowel Menzis als de NZa staat de kwaliteit voor de klant echt centraal. Het zou mooi zijn als Philadelphia in de toekomst met alle zorgkantoren op deze manier kan samenwerken. Dat zou een flinke besparing in kosten en administratieve regeldruk opleveren."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top