Tech

Zorginnovatie vergt financiële experimenteerruimte

Zorginnovatie vergt financiële experimenteerruimte

Om zorginnovatie een kans te geven moet de overheid het mogelijk maken om geldstromen uit Zvw, Wlz, Wmo en jeugdgezondheidszorg te bundelen. Met het oog op de arbeidsmarktproblemen zouden daarnaast nieuwe zorgprofessionals voorrang moeten krijgen op de woningmarkt.

Dat bepleiten de initiatiefnemers van de Health Hub Utrecht. Deze regio-alliantie op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn wil Utrecht positioneren als nationaal en internationaal knooppunt van zorg, innovatie, techniek en ondernemerschap.

Eén en ander moet er toe leiden dat Utrecht zich in 2030 'The Most Healthy Region In The World' mag noemen. De regio Utrecht kent een omvangrijke gezondheidsgerelateerde economie. Deze maakt inmiddels 20 tot 25 procent uit van de totale economie van de regio en is goed voor circa 55.000 duizend banen. Daarbij maakt de mix van kennis en bedrijvigheid op het terrein van gezond (stedelijk) leven Utrecht tot één van de meeste competitieve regio’s van Europa, aldus de betrokken partijen.

Mini-laboratorium

"Als je bedenkt welke voorzieningen er allemaal zijn, dan mag je Utrecht met recht een health port noemen", zegt Freek van Muiswinkel, Director External Affairs van Utrecht Life Sciences, in het mei-nummer van Skipr magazine. 'Er zijn kennisinstituten, grote ziekenhuizen, beleidsinstanties, brancheverenigingen… Bovendien heeft Utrecht een schaal die het tot een soort mini-laboratorium maakt, waarin je oplossingen op het gebied van zorg en gezondheid als het ware in de stad kunt programmeren."

Verankeren

Toch lijken veel organisaties de unieke regio-propositie niet te zien, zo vrezen de partijen achter de Health Hub Utrecht. Ook de noodzaak om iets te doen aan de oplopende zorgkosten en het groeiende tekort aan personeel wordt te weinig gevoeld. Health Hub Utrecht wil daar verandering in brengen. In een brief roepen de betrokken zorgaanbieders en kennisinstellingen de tien regiogemeenten op om zorginnovatie en healthy urban living in hun beleid te verankeren en financiële en juridische experimenteerruimte te creëren. Ook zouden overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio hun investeringsstrategie op elkaar af moeten stemmen.

Experiment

Daarnaast richt Health Hub Utrecht zich tot de landelijke overheid. "Om integraal te kunnen werken tussen zorg en welzijn moeten we kunnen experimenteren met geldstromen en wetgeving", zegt Jelle van der Weijde, Jelle van der Weijde, Domeinmanager Gezond van de Economic Board Utrecht (EBU). "Daarom pleiten we er bij de ministeries voor om zorg en welzijnsgelden, financiering en wetgeving in een experiment bij elkaar te brengen in één budget. De vraag is hoe je gelden uit Wvz, Wlz, ggz en jeugdgezondheidszorg bij elkaar kunt brengen, zodat je integrale zorgconcepten kunt gaan ontwikkelen, want daarin liggen volgens ons ook echt de oplossingen.”

Waaier

Utrecht is niet de enige regio die zich momenteel profileert als health hub. Zo kent Zuid-Holland naast de Medical Delta een Life Sciences & Health Hub. In Nijmegen en omstreken is onder de naam Health Valley “hét grootste innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health” neergestreken. Verschillende partijen in Groningen hebben zich met healthy ageing als rode draad verenigd in de Health Hub Roden. En Almere wil als DataCapital van Nederland samen met de Vereniging Dutch Health Hub “een duurzaam ecosysteem van kennis en  bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van 'big data' bouwen.      

Deze waaier van activiteiten op snijvlak van zorg, innovatie en ondernemerschap wordt door Van der Weijde met enige zorg bekeken. "Of je nu te maken hebt met ouder worden, omgaan met beperkingen, opgroeien of sterven, alles is gezondheid. Maar moeten we overal in Nederland alles willen doen? Daar zouden we meer lijn in kunnen brengen.  Wanneer er te weinig regie is en we allemaal alles een beetje doen, dan lopen we het gevaar dat we internationaal achter gaan lopen."

Lees het achtergrondartikel over de health hubs in Skipr magazine 05, mei 2018.  

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top