Tech

Patiënt luistert gesprek met specialist terug in ziekenhuisportaal

Omdat de patiënt niet veel bijblijft van een gesprek met de arts, heeft het Erasmus MC het project 'Consult replay' ontwikkeld. Hierin kunnen patiënten het gesprek met hun arts terugluisteren via het patiëntenportaal van het ziekenhuis.

Dat meldt de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) op haar website. Het Erasmus MC besloot onderzoek te doen naar de mogelijkheid om consulten op te nemen en vervolgens beschikbaar te maken op het patiëntportaal van het ziekenhuis. De aanleiding was een onderzoek in 2015 waaruit bleek dat ongeveer 40 tot 80 procent van de mondeling overgedragen informatie niet beklijft. Bovendien: hoe zwaarder de diagnose, hoe meer informatie er verloren gaat.

Shared decision making

Het project van het Erasmus MC heet 'Consult replay' en ontvangt een subsidie uit het Citrienfonds, een fonds van de NFU en ZonMW om duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Binnenkort starten enkele focusgroepen, bestaande uit patiënten en artsen. Projectleider Coline de Jong: "Voor de patiënt is het ideaal. Die kan achteraf, in eigen omgeving het gesprek terugluisteren of -kijken en zo alsnog goed geïnformeerd raken." Dat is vooral van waarde bij shared decision making.

De Jong verwacht wel iets meer weerstand bij medici. Bij hen leeft de angst dat gesprekken uit hun context worden gerukt en online gezet of dat er wordt geknipt en geplakt. Maar het systeem maakt dat onmogelijk. Audio- of videofragmenten kunnen alleen worden afgespeeld binnen het portal van het ziekenhuis.   

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

26 april 2018

Niet alleen goed voor de patiënt. Maar ook heel goed voor de specialist om terug te horen wat in de info overdracht/patiëntenvoorlichting te verbeteren is.

Top