ACTUEEL

IGJ haalt gepland onaangekondigd bezoek aan Humanitas naar voren

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat Humanitas eerder onaangekondigd bezoeken dan de inspectie reeds van plan was te doen. De inspectie heeft dit besloten in het licht van de recente signalen over verpleeghuis De Leeuwenhoek.

Dit schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer had om de brief verzocht naar aanleiding van de recente berichtgeving in Trouw over De Leeuwenhoek.

De inspectie heeft al langere tijd "bijzondere aandacht" voor Humanitas, aldus de minister. Op 29 april 2016 gaf de inspectie een aanwijzing aan stichting Humanitas inclusief alle bijbehorende locaties. Humanitas kreeg negen maanden om de tekortkomingen op onder meer de thema’s sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid weg te nemen. Op 22 maart 2017 heeft de IGJ geoordeeld dat Humanitas aan de aanwijzing voldeed en daarmee het aanwijzingstraject ook beëindigd.

Doorlopend contact

Met het aflopen van de aanwijzing is het toezicht van de inspectie bij Humanitas echter niet geëindigd, schrijft De Jonge. De IGJ heeft sindsdien doorlopend contact met de zorgaanbieder over het verbeteren van de kwaliteit en het inzichtelijk maken hiervan. In een gesprek met bestuurder Gijsbert van Herk in januari 2018 kondigde de inspectie aan om het komende jaar met onaangekondigde bezoeken te toetsen in hoeverre Humanitas er in slaagt om goede en veilige zorg te bieden.

Nu heeft de IGJ dan besloten om deze bezoeken naar voren te halen, naar aanleiding van het incident waarover Trouw onlangs berichtte. Bovendien onderzoekt een calamiteitencommissie de gemelde calamiteit. De commissie gaat een rapportage opstellen en deze aan de inspectie ter toetsing sturen.

Op dit moment heeft de inspectie volgens De Jonge "geen indicatie dat er acute risico's zijn voor de veiligheid van de zorg". De bestuurder van de zorgorganisatie heeft vooralsnog de stappen gezet die in het kader van het melden van calamiteiten van hem verwacht worden. De inspectie volgt dit proces nauwgezet, zal monitoren of het onderzoek voldoet aan de voorwaarden zoals door de inspectie gesteld en of de juiste verbetermaatregelen genomen en geborgd worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top