ACTUEEL

Meer bedden voor gevaarlijk verwarde personen

Zorgverzekeraars en ggz-instellingen slaan de handen ineen om het beddentekort voor personen met gevaarlijk verward gedrag te verminderen. Ze hebben afspraken gemaakt om de wachtlijsten korter te maken, meldt verantwoordelijk staatssecretaris Paul Blokhuis aan de Tweede Kamer. Die moeten al op korte termijn de nood wat verlichten.

Vorig jaar was er een recordaantal incidenten met verwarde personen. Enkele duizenden van hen zijn zo agressief en gewelddadig dat ze een gevaar vormen voor zichzelf of hun omgeving. Maar voor hen is vaak geen plaats in een instelling.

Ggz-instellingen willen gevaarlijk verwarde personen soms niet opnemen omdat ze hen niet veilig kunnen opvangen. Ze vinden dat de zorgverzekeraars eerst maar met meer geld over de brug moeten komen, waar ze die speciale zorg van kunnen betalen. Daarover hebben verzekeraars en zorgaanbieders nu afspraken gemaakt. Die moeten ervoor zorgen dat er volgend jaar meer plaatsen zijn.

Blokhuis, die op het overleg aandrong, is blij "dat partijen in korte tijd tot deze resultaten zijn gekomen". (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

30 april 2018

Lang is ontkend dat hukp aan mensen met verward gedrag een kerntaak is van de GGz gesteund door de overheid en uitgevoerd door verzekeraars en GGz instelling.
Te veel leed heeft al plaats gevonden doordat veel ernstig zieke mensen aan hun lot werden overgelaten.
Al bijna drie jaar pleit ik ervoor dat bijdragen aan veiligheid voor zieke mensen een vanouds belangrijke taak is voor de GGz. Daarbij wordt ook de veiligheid van alle burgers gediend.
Er is nu meer nodig. Op niveau van de gemeente zullen sociaal psychiatrische team de verantwoordelijkheid moeten krijgen voor de regie over de vele maatregelen die nodig zijn. Voldoende bedden voor crisis, behandeling en langdurige bescgerming is een aspect. Nog belangrijker is dat zowel vroegtijdig maar ook in alle andere fasen gekeken wordt naar maatschappelijk functioneren met voldoende steun bij scholing, werk/zinvol bezig zijn, huisvesting en relaties. Dit is kerntaak van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Samen optrekken van GGz en lokale overheid is essentieel. Daar waar verzekeraars een rol spelen zullen zij veiligheid moeten contracteren als onderdeel van hun afspraken met GGz instellingen
Armand Höppener

Top