ACTUEEL

'Gebruik bedrijfskundige modellen voor procesverbetering ziekenhuis'

Modellen uit de bedrijfskunde kunnen helpen om processen in het ziekenhuis te optimaliseren en tegelijkertijd de service naar patiënten te verbeteren. Onder meer door afspraken met patiënten efficiënter te plannen en een inloop- in plaats van een afspraaksysteem in te voeren kunnen patiënten veel sneller geholpen worden, terwijl de bezettingsgraad gelijk blijft of zelfs stijgt.

Dit komt naar voren in onderzoek van Jasper van Sambeek, waarop hij op 4 mei aan de Universiteit Twente promoveert.

Van Sambeek richtte zich in het onderzoek op radiologieafdelingen, aangezien steeds meer patiënten hiervan gebruik maken en patiënten er regelmatig langer dan gewenst moeten wachten. Ook is het vanwege de hoge kosten van de apparatuur juist op deze afdeling van belang om processen zo efficiënt mogelijk in te richten.

Variatie

Van Sambeek concludeert dat processen in de zorg onder meer te verbeteren zijn door de variatie in de planning te verminderen. Volgens de onderzoeker blijkt in de praktijk dat afspraken met patiënten vaak niet efficiënt gepland worden. Er worden vaak te veel patiënttypen gedefinieerd die elk op een ander moment ingepland moeten worden. Uit een computersimulatie in het AMC bleek dat het terugbrengen van het aantal patiënttypen ertoe leidt dat patiënten sneller geholpen worden. Het AMC wist door toepassing van de strategie de wachttijd terug te brengen van meerdere weken naar enkele dagen. 

Een andere manier om toegangstijden te verkorten, is patiënten op de radiologieafdeling te helpen zonder dat ze hiervoor een afspraak moeten maken. In de praktijk kiezen ziekenhuizen doorgaans voor een afspraaksysteem, ziet Van Sambeek, vanuit de veronderstelling dat dit beter werkt om de instroom van patiënten te spreiden. Nadeel is echter dat patiënten vaker het ziekenhuis moeten bezoeken en het langer duurt voor een diagnose kan worden gesteld. In de praktijk moet een patiënt doorgaans één of meerdere weken wachten voordat hij gescand kan worden. Van Sambeek: "Dat kan vaak terug naar nul."

Tevreden

Patiënten in het Rijnstate Ziekenhuis kunnen tegenwoordig zonder afspraak terecht voor een CT-scan. Uit onderzoek blijkt dat deze patiënten tevredener zijn dan toen nog een afspraaksysteem werd gehanteerd. Patiënten hoeven minder vaak naar het ziekenhuis en de scan wordt eerder uitgevoerd, waardoor de patiënt sneller duidelijkheid heeft. Uit het onderzoek komt naar voren dat een inloopsysteem niet ten koste gaat van de efficiëntie. De bezettingsgraad van de faciliteiten lijkt zelfs hoger te zijn. Ook medewerkers zijn, ondanks mogelijke hectiek op piekmomenten, tevredener met dit systeem, omdat ze de patiënt beter kunnen helpen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

3 mei 2018

Een standaard onderdeel van Lean, oorspronkelijk van Toyota, en inderdaad inmiddels al jaren bedrijfskundig.

Dat geldt niet alleen in ziekenhuizen, maar overal waar je een 'patiënt journey' uitvoert, dus bekijkt hoe het proces verloopt dat een patiënt ondergaat vanaf zorgvraag t/m behandeling.

Top