ACTUEEL

Cathy van Beek wordt voorzitter kwaliteitsinstituut ggz akwa

Cathy van Beek is benoemd tot voorzitter van het bestuur van akwa, het nieuwe kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) dat de doorontwikkeling van ROM 'nieuwe stijl' ter hand gaat nemen.

Het instituut, dat dit voorjaar wordt opgericht, gaat zich richten op de doorontwikkeling en implementatie van kwaliteitsstandaarden en kwaliteitsregistraties. In akwa wordt een deel van de activiteiten en infrastructuur van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) en de Stichting Benchmark GGZ (SBG) ondergebracht. Het kwaliteitsinstituut zal onder regie van professionals en patiënten en hun naasten komen te staan.

Van Beek heeft veel zin in de nieuwe functie, zo laat zij weten. "Ik verheug me erop om mij als onafhankelijk voorzitter van akwa door het perspectief van mensen met psychische aandoeningen te laten inspireren. En om dit vervolgens mogelijk te maken via kwaliteitsstandaarden voor zorgprofessionals en het stimuleren van het waardevol gebruik van de standaarden. Kwaliteit en ook toegankelijkheid en betaalbaarheid van het integrale aanbod van zorg zijn voor patiënten en hun naasten, voor zorgprofessionals en de maatschappij essentieel."

Sinds januari wordt gewerkt aan de ontwikkeling van akwa. Onder leiding van Alexander Rinnooy Kan, de voorzitter van de Agenda Gepast Gebruik en Transparantie (AGGT), zijn inmiddels statuten vastgesteld. De komende maanden krijgt het instituut nader vorm, akwa zal per 1 januari 2019 volledig operationeel zijn. Het krijgt een onafhankelijk bestuur en een raad van toezicht bestaande uit de vertegenwoordigende organisaties van professionals, patiënten en hun naasten en zorgaanbieders.

ROM

De betrokken partijen hebben geconstateerd dat Routine Outcome Monitoring (ROM) in principe een nuttige systematiek is om behandelaren, patiënten en zorgverzekeraars inzicht in de effecten van behandelingen te bieden, om zo de kwaliteit van de ggz te verbeteren, maar dat het in de huidige uitvoering "onvoldoende succesvol" is geweest. Daarom zal binnen akwa het gebruik van ROM-uitkomsten in de behandelpraktijk en voor kwaliteitsdoelen grondig worden herzien en omgevormd tot een kwaliteitssystematiek waarvoor een breed draagvlak bestaat.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top