ACTUEEL

Eén op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden

Ruim één op de drie Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Ze kunnen bijvoorbeeld minder goed omgaan met ziekte, maken vaker fouten met het innemen van geneesmiddelen en hebben meer moeite om de informatie van de zorgverlener te begrijpen.

Bij 9,5 procent van de Nederlanders zijn de vaardigheden onvoldoende, blijkt uit onderzoek van het NIVEL. Bij 26,9 procent is sprake van beperkte vaardigheden. Mannen, mensen met een lager opleidingsniveau, ouderen en mensen die hun gezondheid als slechter beoordelen hebben vaker lage gezondheidsvaardigheden.

Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van aan gezondheid gerelateerde beslissingen. Gezondheidsvaardigheden worden wereldwijd beschouwd als een belangrijke oorzaak van gezondheidsverschillen tussen mensen.

Verschillende factoren zijn van invloed op de mate waarin lage gezondheidsvaardigheden een probleem worden, zoals de toegankelijkheid en organisatie van de zorg, de wijze waarop informatie wordt aangeboden en de manier waarop met patiënten gecommuniceerd wordt.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Wulf van Loenen

7 mei 2018

Ik vind dit een hiaat in het onderwijs. In de jaren '90 van de vorige eeuw werd het vak Verzorging ingevoerd binnen het middelbaar onderwijs. Ik mocht dat een paar jaar geven aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. Leerdoel was leerlingen bewust maken van hun eigen individuele invloed op welzijn en gezondheid. Er werd ingegaan op zelfzorg van het lichaam, een huishouden voeren zoals inrichten en schoonhouden, er werd gezond gekookt. Na enkele jaren was het alweer klaar met dit zelfstandige vak en werden de speciale vaklokalen ontmanteld. Het werd geïntegreerd met andere kennisvakken. En daarmee weer een ver van mijn bed-bewustzijn.

Top