ACTUEEL

GGzE en Brabantse universiteiten samen in innovatie

De universiteiten van Tilburg en Eindhoven en GGzE gaan gezamenlijk onderzoek doen in een zogeheten Academische Werkplaats om zo het innovatief vermogen van de ggz te versterken. Speerpunten zijn innovatie & technologie, online zorg en een helende omgeving.

De ggz wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals een hoge werkdruk, een relatief hoog ziekteverzuim en een significant tekort aan geschoold personeel. Daar komt bij dat de kosten van gezondheidszorg stijgen, terwijl de budgetten in de sector krimpen. Ook willen patiënten steeds meer betrokken worden in de eigen zorg.

GGzE en de twee Brabantse universiteiten denken dat sociale innovatie en technologie een antwoord kunnen geven op deze uitdagingen. “Zorg kan niet zonder onderzoek en innovatie om continue een verbeterproces te waarborgen”, aldus bestuurder Marie-Louise Vossen van GGzE.

Herstel

Binnen de Academische Werkplaats zal onder meer gekeken  worden naar het ontsluiten van online zorg door e-health en m-health en serious games gericht op huidige en toekomstige cliënten en burgers in het algemeen. Ook komt er onderzoek naar het meer mensgericht en helend maken van de ggz zodat de beleving van de zorg positiever wordt en het herstel van de cliënt wordt ondersteund. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de gebouwen en het ontwerp van het landgoed de Grote Beek. Op de derde plaats wordt onderzocht hoe cliënten zelf een actievere rol en meer regie kunnen krijgen bij hun behandeling. Hierbij worden nieuwe technologieën ontwikkeld en ingezet als elektronisch zelf-assessment, leren en coaching.

De werkplaats heeft naam Technological and Social Innovation for Mental Health meegekregen.  “Kartrekkers” zijn Inge Bongers, Tranzo, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, TiU en Yvonne de Kort, TU/e Center for Humans & Technology, TU/e. Beiden verbonden aan TU/e en TiU en GGzE onderzoeksgroep Evidence Based Management van Innovatie’.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top