ACTUEEL

SectorplanPlus opent tweede tranche

Werkgevers in de zorg kunnen tot 15 mei hun belangstelling kenbaar maken voor de tweede tranche van het subsidieprogramma ‘SectorplanPlus Zorg & Welzijn’. Registratie voor deze datum is verplicht om tussen 15 mei en 15 juni een subsidieaanvraag in te kunnen dienen, met uitzondering van organisaties die al voor de eerste tranche geregistreerd staan.

Het zorgbrede subsidieprogramma is gericht op cofinanciering van opleidingsprojecten voor nieuwe instromers of met ontslag bedreigde werknemers. Ook ‘opscholingen’ binnen de organisatie via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders kan op financiële ondersteuning rekenen. Wel moeten de opleidingsinspanningen passen bij de doelstellingen van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT’s). Een overzicht van de regeling en de subsidiabele activiteiten is terug te vinden op SectorplanPlus.  

Voor de meerjarige subsidie heeft VWS in totaal 320 miljoen euro gereserveerd. Tachtig miljoen hiervan is voor het tweede tijdvak geoormerkt. In het eerste tijdvak is al een bedrag toegekend van 80 miljoen. Het grootste deel van de middelen gaat naar de sector VVT. Volgens de NVZ is zo’n 4 miljoen euro ofwel 5 procent toegekend aan 43 ziekenhuizen met bijna 3700 deelnemers. De ziekenhuizen hadden een totaalbedrag van circa 4,4 miljoen euro aangevraagd voor bijna 4100 deelnemers.

 

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Karin Luidens

9 mei 2018

Even een aanvulling. Werkgevers kunnen de periode tot 15 mei gebruiken om een aanvraag vast voor te bereiden. Vanaf 15 mei kunnen werkgevers die zich nog niet hadden geregistreerd ook nog een account aanmaken en een aanvraag indienen, mits de aanvraag uiterlijk 15 juni 2018 is ingediend.

Top