ACTUEEL

Anti-tabakslobby neemt oud-politica op de korrel

Het ministerie van VWS moet oud-GroenLinks-politica Jolande Sap vervangen als voorzitter van de gespreksgroep tabakspreventie. Dat bepleit TabakNee. Volgens de actiegroep is Sap niet geloofwaardig vanwege haar nevenfunctie als commissaris bij accountants- en adviesorganisatie KPMG.

KPMG verricht, net als andere grote accountantskantoren, boekhoudkundige werkzaamheden voor de tabaksindustrie. Maar volgens TabakNee gaat KPMG verder door in opdracht van tabaksfabrikanten onderzoek te doen naar sigarettensmokkel. De betreffende onderzoeken worden door de fabrikanten gebruikt in hun lobby tegen accijnsverhogingen, terwijl ze volgens TabakNee misleidend, onvolledig en oncontroleerbaar zijn.

Medeplichtig

TabakNee vindt het niet geloofwaardig dat Sap – tevens voorzitter van de federatie voor publieke gezondheid NPFH - als  commissaris van KPMG tevens voorzitter is van de gespreksgroep die staatssecretaris Blokhuis adviseert over tabakspreventie. “Als er één beleidsgebied is waar iedere schijn van belangenverstrengeling uit den boze is, dan is dat wel tabak.”, vindt TabakNee. “Nu is zij [Sap – red.] als commissaris van KPMG, een medeplichtige van de tabaksindustrie, voorzitter van een gespreksgroep die de staatssecretaris moet adviseren over wat hij het beste kan doen om tabaksgebruik te bestrijden. Hebben ze bij VWS niet naar haar CV gekeken toen ze haar benoemden tot voorzitter van de gespreksgroep tabakspreventie? [...] Er is dan ook maar één zinnige conclusie mogelijk: VWS moet op zoek naar een nieuwe voorzitter van de gespreksgroep tabakspreventie.”

Vertrouwen

Sap werd eind april door Blokhuis benoemd als een van de drie voorzitter van het Nationaal Preventieakkoord. De staatssecretaris sprak bij die gelegenheid zijn vertrouwen uit. "Ik heb groot vertrouwen in deze sterke voorzitters om met alle gesprekpartners echt verschil te maken en met een slim pakket te komen waar we allemaal beter van worden. Het Nationaal Preventieakkoord moet de rookvrije generatie dichterbij brengen, zorgen dat er minder kinderen en volwassenen met overgewicht zijn en problematisch alcoholgebruik terugdringen."

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top