Tech

Innovatieve zorgprojecten ontvangen Europese subsidie

Innovatieve zorgprojecten ontvangen Europese subsidie

Ondernemers en kennisinstellingen in Gelderland en Overijssel ontvangen bijna 4 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor hun innovatieve projecten. Het geld is onder meer bestemd voor een project gericht op zestigplussers die revalideren met games en een project rond chronische pijn.

Dit meldt het Operationeel Programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in Overijssel en Gelderland.

De initiatiefnemers van het project 'R4Heal', waaronder het Radboudumc, bieden zestigplussers na een operatie een zogeheten interactief herstel bevorderend systeem (IHS). Hiermee kunnen de patiënten al in het ziekenhuis aan hun herstel te werken. Voor de opname wordt een profiel opgemaakt. Na de operatie ontvangt de patiënt op basis hiervan en door monitoring van zijn reacties via sensoren, persoonlijk advies. Hieraan worden hulpmiddelen gekoppeld zoals games en audiovisuals.

Binnen het project 'Innovatieplatform Chronische Pijn' wordt voor patiënten met chronische pijn een persoonlijke gezondheidsomgeving ingericht. Het programma biedt fysieke en virtuele toepassingen met bijbehorende bewegingstherapieën, trainingsmodules en zelfzorg. Tot de initiatiefnemers van het project behoren de Radboud Universiteit in Nijmegen en het Netwerk Chronische Pijn in Apeldoorn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top