Vastgoed

Rabobank investeert 400 miljoen in verduurzaming van zorgvastgoed

Rabobank investeert 400 miljoen in verduurzaming van zorgvastgoed

De investeringsbehoefte aan verduurzaming in het zorgvastgoed in Nederland, zowel in nieuwbouw als bestaande bouw, wordt berekend op ruim twee miljard euro. Rabobank wil dat dat geld snel wordt ingezet. Op basis van het marktaandeel, de bank financiert ongeveer 25 procent van het zorgvastgoed in Nederland, en op basis van een schatting wat er nodig is in haar vastgoedportefeuille maakte de Rabobank haar eigen berekening. Op 31 mei kondigt de bank aan dat het de komende jaren maar liefst vierhonderd miljoen euro gaat investeren in het verduurzamen van zorgvastgoed. Klanten en prospects mogen zich vanaf vandaag melden.

Het geld wordt ingezet voor maatregelen op het gebied van energiegebruik, zoals isolatie, deursluizen of led-verlichting, circulair bouwen, energie uit hernieuwbare bronnen (water, wind, zon, aardwarmte) en het bevorderen van een goed leef- en werkklimaat, zoals gezonde binnenlucht en voldoende geluidsisolatie. Dat verbetert de gebruikskwaliteit van zorggebouwen en bevordert hergebruik bij leegstand. Daardoor kan de waarde van investeringen in zorgvastgoed langer op peil blijven of zelfs verhogen. De Rabobank verwacht dat de waarde van gebouwen die niet verduurzaamd worden, binnen vijf tot tien jaar is geminimaliseerd.

Kennisplatform

Suzanne van Hoeve en Geert van der Heijden zijn sectorspecialist gezondheidszorg van Rabobank. Zij roepen partijen in de zorg met duurzame plannen op om zich zo vroeg mogelijk in het proces te melden. De bank kan meedenken en zal met haar klant samen maatregelen bespreken, die voor een klant realistisch en haalbaar zijn. Door bijvoorbeeld tijdens investeringsmomenten en bij de onderhoudsplanning slimme keuzes te maken, is al snel veel winst te behalen en zijn onnodige kosten voor klanten te voorkomen. Bovendien zijn er soms oplossingen mogelijk die niet meteen voor de hand liggen. De Rabobank is niet alleen een financiële instelling, maar ook een kennisbank of beter gezegd: een kennisplatform. Geert van der Heijden: "Omdat we zo’n groot marktaandeel in de sector hebben, hebben we ook een groot netwerk aan experts op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame materialen." Hij wijst er bijvoorbeeld op dat Rabobank ook deel uitmaakt van het Madaster platform, een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving waardoor er geen materialen hoeven worden weggegooid. "Een mooi voorbeeld van hergebruik van materialen is het project van ggz-instelling Emergis in Zeeland. Zij verbouwen en bouwen nieuwe gebouwen uit de materialen van het Rijkswaterstaatkantoor dat gesloopt moest worden voor een zeesluis." Dat gebouw was een van de duurzaamste van Nederland, met een sedemdak, een waterfiltersysteem, veel hergebruikte materialen en een volledige demontabele constructie.

Toekomstbestendig

Een andere netwerkactiviteit van het platform rondom Rabobank is het 'diner pensant', dat de bank samen met CBRE en Syntrus Achmea op 31 mei organiseert voor ongeveer vijftig zorgbestuurders uit het hele land. Suzanne van Hoeve: "We gaan met de bestuurders in gesprek over duurzame vastgoedstrategie en mogelijkheden tot financiering. Maar ook wat daar aan voorafgaat, want dat is het belangrijkste. Het begint met een goede visie op zorg. Van daaruit moet een goede vastgoedvisie ontstaan en zo kom je tot een vastgoedstrategie waarin plaats is voor duurzaamheid." Bestuurders moeten zich in eerste plaats afvragen in hoeverre hun vastgoed nog wel toekomstbestendig is. Van Hoeve en Van der Heijden poneerden al eerder de stelling dat het meeste institutionele zorgvastgoed op den duur verdwijnt. Daarvoor in de plaats komen meer levensloopbestendige woningen waarin zorg geleverd kan worden. Die filosofie uit zich ook in het beleid waarmee de Rabobank de 400 miljoen gaat investeren, zo legt Suzanne van Hoeve uit. Zorggebouwen met een woonuitstraling en tevens geschikt voor regulier wonen, zullen eerder in aanmerking komen.

De Rabobank zal rendabele verduurzamingsmaatregelen tot honderd procent financieren en panden die alternatief aanwendbaar zijn onder gunstiger condities financieren. Zo wil de Rabobank de mogelijkheid bekijken om bij zeer courant zorgvastgoed - gebaseerd op een duurzame vastgoedstrategie - de gebruikelijke aflossingstermijn van 20 tot 25 jaar op te rekken. Hiermee worden middelen vrijgespeeld om de extra investeringen in verduurzaming te verwezenlijken.
 
 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top