Tech

Onvoldoende samenwerking bij inzet personenalarmering

Door gebrekkige samenwerking tussen hulpdiensten wordt personenalarmering momenteel niet efficiënt ingezet. Ook weten gebruikers niet goed hoe de persoonlijke alarmknop werkt. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL naar knelpunten in de spoedzorgketen rondom de inzet van personenalarmering.

Op dit moment werken thuiszorgorganisaties en centrales voor personenalarmering slechts op incidentele basis samen bij het gebruik van personenalarmering en is er nauwelijks samenwerking met huisartsenposten. Hierdoor kan het gebeuren dat cliënten langer op hulp moeten wachten dan nodig is. De betrokken partijen geven aan meer te willen gaan samenwerken om de efficiëntie te bevorderen. Hiervoor is structureel overleg en verbeterde informatie-uitwisseling tussen centrales voor personenalarmering, thuiszorgorganisaties en huisartsenposten nodig, aldus het NIVEL.

Ook is met regelmaat sprake van onjuist gebruik van de persoonlijke alarmknop. Het komt voor dat de gebruikers de alarmknop niet bij zich dragen of per ongeluk of bij niet-spoed-vragen alarmeren. Ongeveer de helft van de meldingen betreft daadwerkelijk een alarmmelding. Personenalarmering wordt vaak gebruikt, terwijl dit niet de bedoeling van het product is. Duidelijke uitleg over het dragen van de alarmknop kan volgens het NIVEL bijdragen aan een veiliger gebruik. Ook kan beter uitgelegd worden met wie contact wordt gelegd bij alarmering en welke zorgverlener komt als dat nodig is. 

In gesprek

Volgens het NIVEL is het zaak dat relevante partijen met elkaar in gesprek gaan over de positionering van personenalarmering en welke typen meldingen er wel en niet mee afgehandeld zouden moeten worden. Daarnaast zouden partijen in gesprek moeten gaan over de financiering en de ideale samenwerking binnen de keten. Ook de overheid en zorgverzekeraars zouden niet mogen ontbreken in deze discussie, aldus het onderzoeksinstituut.

Roger Jongen, executive director van WDTM, de brancheorganisatie voor Technology Enabled Care, zegt veel van de resultaten uit het onderzoek te herkennen. Hij laat onder meer weten de financieringsregels binnen de gehele keten van personenalarmering onder de loep te nemen, "zodat de perverse prikkels en onduidelijkheid geminimaliseerd worden". Ook gaat WDTM zich richten op de inrichting van de professionele opvolging bij de inzet van personenalarmering.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top