ACTUEEL

NHN: samenwerking nodig om VBHC te realiseren

De initiatiefnemers van het Nederlands Hart Netwerk (NHN), winnaar van de Value-Based Health Care Prize 2018, zagen samenwerking als de manier om waardegedreven zorg te realiseren. Dat vertelt Lukas Dekker, mede-oprichter van het netwerk en cardioloog in het Eindhovense Catharina ziekenhuis, op het digitale platform Qruxx.

Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband tussen zorgprofessionals van de eerste, tweede en derde lijn in de regio Eindhoven. De deelnemers streven ernaar om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening te optimaliseren. Het netwerk heeft als missie geformuleerd om 'de aantoonbaar hoogste patiëntwaarde te bieden voor patiënten met een hartaandoening, door gezamenlijk de volledige zorgketen op een optimale en uniforme wijze te organiseren'.

Er bestond al een intensieve samenwerking op het gebied van hartzorg tussen de vier ziekenhuizen vier ziekenhuizen het St. Anna in Geldrop, het Elkerliek in Helmond en het Máxima MC en het Catharina in Eindhoven. In 2015 ontstond de wens om de samenwerking tussen huisartsen en specialisten te intensiveren. De partijen realiseerden zich dat ze moesten gaan samenwerken om value based healthcare (VBHC) te kunnen realiseren. "En dat we daarin, zo ambitieus bleek iedereen ook, voorop wilden lopen", aldus Dekker.

Zorgstandaarden

Sleutel voor de nieuwe werkwijze vormen de zorgstandaarden die het NHN voor de belangrijkste hartcondities heeft geformuleerd. Per conditie is een netwerk opgezet met daarin een cardioloog uit alle vier de ziekenhuizen, twee kaderhuisartsen hart- en vaatziekte en andere betrokkenen. In die netwerken wordt op basis van de inhoud van het ziektebeeld, en dus niet de bekostiging, gezocht naar de voor de patiënt optimale werkwijze en naar de juiste manier om die te verwoorden in een voor alle partijen leidende transmurale zorgstandaard. Na implementatie ervan wordt ook een 'feedbackloop' gestart, gebaseerd op patiënt relevante uitkomsten, een jaarlijkse audit plus de inbreng van een focusgroep van patiënten.

Luc Theunissen, cardioloog aan het Máxima Medisch Centrum en voorzitter van NHN, hoopt dat ook andere regio’s zich aansluiten en met de aanpak aan de slag willen gaan. Vanuit meerdere plaatsen is inmiddels interesse getoond en er zijn ondertussen gesprekken gaande met de regio’s Midden-Brabant en Weert.

Lees het hele verhaal op Qruxx.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top